W środę powakacyjna sesja Rady Miasta

 • 30 sierpnia 2018, 10:06
 • Informacja prasowa
 • Polityka
W środę powakacyjna sesja Rady Miasta fot. archiwum redakcji
W najbliższą środę, 5 września, odbędzie się XLVI sesja Rady Miejskiej w Braniewie.

W porządku obrad znalazły się m.in. uchwały ws. przyjęcia programu ochrony środowiska, zmian w statucie miasta, ustalenia planu sieci i obwodów publicznych gimnazjów i szkół podstawowych, zmian w uchwale określającej zasady nabywania i dzierżawy nieruchomości należących do miasta. Podczas posiedzenia radni zajmą się także uchwałą w sprawie określenia maksymalnej ilości zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,  zmianami w budżecie oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Sesja rozpocznie się o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Braniewie. 

 

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie obrad
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Zatwierdzenie porządku obrad
 4. Zatwierdzenie protokołu z XLIV i XLV sesji Rady Miejskiej
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z działalności między sesjami
 6. Interpelacje i zapytania
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla Gminy Miasta Braniewa na lata 2018 – 2021 z perspektywą na lata 2022 – 2025 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla Gminy Miasta Braniewa na lata 2018 – 2021 z perspektywą na lata 2022 – 2025
 8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Miasta Braniewa, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr XX/128/2000 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Braniewa ( tj. Dz.Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2015 r., poz.4414 z późn. zm.)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/40/99 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 24 lutego 1999 roku w sprawie ustalenia planu sieci i obwodów publicznych Gimnazjów na terenie Miasta Braniewa
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/41/99 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 24 lutego 1999 roku w sprawie ustalenia planu sieci i obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Braniewo
 12. Podjęcie uchwały sprawie zmiany Uchwały Nr IV/21/11 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 01 lutego 2011 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Miasta Braniewa oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Miasta Braniewa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.”
 14. Przerwa
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Braniewa
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcie przez Gminę Miasta Braniewa zadania własnego Powiatu Braniewskiego pn. „ Organizacja Dożynek Powiatowych 2018”.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/272/17 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2018-2023
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 r.
 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
 20. Sprawy różne
 21. Zakończenie obrad
Informacja prasowa
Udostępnij:
Oceń:

Komentarze (1)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

braniewianin
31.08.2018, 16:48
braniewianin
Oby już ostatnie w Miejmy nadzieję,że jedne z ostatnich w tym składzie,najwyższy czas na zmiany