IV sesja Rady Miejskiej we Fromborku

W czwartek, 10 stycznia radni Miasta i Gminy Frombork zbiorą się po raz czwarty w obecnej kadencji. Najważniejszym punktem w porządku czwartkowej sesji będzie głosowanie w sprawie przyjęcia budżetu na 2019 rok. Obrady rozpoczną się o godzinie 9.00. Link do transmisji na żywo poniżej.

 

Kliknij w link  - Oglądaj na żywo IV sesja Rady Miejskiej we Fromborku.

 

Proponowany porządek obrad IV sesji Rady Miejskiej we Fromborku:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z III zwyczajnej sesji Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 20.12.2018 roku.

5. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 20.12.2018 roku.

6. Sprawozdanie z pracy Burmistrza.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Frombork na 2019 rok:

a) odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Frombork na 2019 rok,

b) odczytanie opinii komisji i wniosków radnych,

c) odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów,

d) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

e) przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii komisji i wniosków radnych,

f) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Frombork na lata 2019 – 2027,

g) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Frombork na 2019 rok.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) przekazania projektu nowego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;

b) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

c) przystąpienia do Związku Gmin Warmińsko – Mazurskich;

d) przyjęcia Statutu Związku Gmin Warmińsko – Mazurskich;

e) szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalnych wymogów jakim muszą odpowiadać projekty uchwał zgłaszane w drodze inicjatywy obywatelskiej;

f) określenia zasad i trybu pracy oraz powołania składu osobowego Kapituły Honorowych Wyróżnień Miasta Fromborka;

g) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Fromborku na 2019 rok;

h) uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej we Fromborku na 2019 rok;

i) rozpatrzenia skargi z dnia 8 listopada 2018 roku na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Frombork w kwestii powołania Sekretarza Gminy we Fromborku;

9. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Miejskiej we Fromborku za okres od 4 grudnia do 31 grudnia 2018 roku.

10. Przedstawienie planów pracy Komisji Rady Miejskiej we Fromborku na 2019 rok.

11. Sprawy różne.

12. Zakończenie obrad.

Redakcja TVBraniewo24
Udostępnij:
Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.