III sesja Rady Gminy Płoskinia

W czwartek (28.02.2019) po raz trzeci w obecnej kadencji zbiorą się radni Gminy Płoskinia. W trakcie posiedzenia radni zajmą się m.in. ustaleniem opłaty za gospodarowanie odpadami. W porządku obrad poza stałymi punktami, znalazły się także uchwały w sprawie zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej. Obrady będą transmitowane na żywo. Rozpoczęcie posiedzenia zaplanowano na godzinę 14.00.

Proponowany porządek obrad III zwyczajnej Sesji Rady Gminy Płoskinia w dniu 28 lutego 2019 roku, godz. 14,00 w Sali widowiskowej Biblioteki Publicznej Gminy Płoskinia

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/25/2018 Rady Gminy Płoskinia z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płoskinia na lata 2019-2028.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2020 rok środków przeznaczonych na fundusz sołecki.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
 8. Rozpatrzenie projektu w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Płoskinia.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2019”.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Płoskinia w 2019 roku”.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019- 2022
 12. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 13. Interpelacje radnych .
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad.

Transmisja sesji w serwisie YT na kanale Gminy Płoskinia

https://www.youtube.com/watch?v=DGNGB4PjFHU

Redakcja TVBraniewo24
Udostępnij:
Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.