Ekwiwalent za urlop dla nauczyciela przebywającego na zwolnieniu lekarskim

Nauczyciel choruje od sierpnia 2018 r. do lutego 2019 r., a następnie przechodzi na rentę. Czy należy mu się ekwiwalent za urlop? W jaki sposób go wyliczyć?

Odpowiedź:

Nauczycielowi odchodzącemu z pracy na rentę należy się ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni.

Uzasadnienie:

Nauczyciel pracuje w szkole feryjnej w związku z czym ma prawo – zgodnie z Kartą Nauczyciela (art. 64 ust. 1) – do urlopu wypoczynkowego w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania. Jednocześnie zauważyć trzeba, że nauczyciel zatrudniony w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, uzyskuje prawo do pierwszego urlopu w ostatnim dniu poprzedzającym ferie szkolne, a prawo do drugiego i dalszych urlopów - w każdym następnym roku kalendarzowym (art. 65).

Nauczyciel szkoły feryjnej, który nie może wykorzystać urlopu w czasie ferii na ogół ma prawo do urlopu uzupełniającego. Karta Nauczyciela przewiduje bowiem, że w razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości lub części w okresie ferii szkolnych z powodu niezdolności do pracy wywołanej chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną, urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu dla poratowania zdrowia, odbywania ćwiczeń wojskowych albo krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego - nauczycielowi przysługuje urlop w ciągu roku szkolnego, w wymiarze uzupełniającym do 8 tygodni (art. 66 ust. 1). Nauczyciel, o którym mowa w pytaniu, jeśli chorował od sierpnia 2018 r., ale w ferie zimowe 2018 r. i pozostałą część ferii letnich korzystał z urlopu w naturze, za 2018 r. wykorzystał urlop i nie nabył prawa do urlopu uzupełniającego.  

Biorąc pod uwagę, że nauczyciel odchodzi z pracy na rentę, należy rozstrzygnąć, czy ma prawo do ekwiwalentu. Karta Nauczyciela mówi, że w razie niewykorzystania przysługującego urlopu wypoczynkowego z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, powołania do zasadniczej służby wojskowej albo do odbywania zastępczo obowiązku tej służby, do okresowej służby wojskowej lub do odbywania długotrwałego przeszkolenia wojskowego - nauczycielowi przysługuje ekwiwalent pieniężny za okres niewykorzystanego urlopu, nie więcej jednak niż za 8 tygodni w odniesieniu do nauczycieli szkół feryjnych, a nie więcej niż za 35 dni roboczych w odniesieniu do nauczycieli placówek nieferyjnych (art. 66 ust. 2).

Nauczyciel będzie miał prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop za 2019 r. Zakładając, że nauczyciel zatrudniony jest na podstawie mianowania albo umowy na czas nieokreślony, to prawo do urlopu (ekwiwalentu należy ustalić proporcjonalnie. Przyjąć tu należy pogląd Sądu Najwyższego Izba - Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych wyrażony w uchwale z dnia 10 maja 2006 r., sygn. Akt III PZP 3/06. Z uchwały tej wynika, że nauczyciel ma prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w wymiarze proporcjonalnym do okresu pracy w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, także wtedy, gdy w zatrudniającej go szkole są przewidziane ferie (art. 155[1] § 1 pkt 1 KP w związku z art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. Skoro w 2019 r. po zaokrągleniu mamy 2 miesiące zatrudnienia, to urlop proporcjonalny wyliczymy dzieląc 56 (8 tygodni) przez 12 miesięcy. Zatem za każdy miesiąc należy się w przybliżeniu 4,6 dnia. Ekwiwalent zatem za dwa miesiące wynosi zatem 10 dni.

 

Podstawa Prawna

 

Patryk Kuzior
Doktor nauk prawnych, autor wielu publikacji naukowych i fachowych, w tym także współautor komentarza do ustawy o systemie oświaty, wieloletni pracownik administracji rządowej i samorządowej zatrudniony na stanowiskach związanych ze stosowaniem prawa, w tym na wyższych stanowiskach kierowniczych, nauczyciel akademicki. W 2012 r. uhonorowany Medalem Komisji Edukacji Narodowej za wkład w rozwój oraz prawidłowe stosowanie prawa oświatowego
Ekspert Portalu Oświatowego
www.PortalOswiatowy.pl

 

Artykuł partnera
Udostępnij:
Oceń:

Komentarze (1)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

ropuch
07.03.2019, 23:06
ropuch
Ostatnio to im się w d...poprzewracało.To nie czasy komuny, teraz co trzeci ? no może czwarty człowiek studia ogarnia .Każdy zapierd. po co najmniej 40 godzin w tygodniu i nikt nie uważa się za kogoś z innej bajki. Naprawdę mało jest szkół ,w których uczniowie ,aby cokolwiek wiedzieć nie muszą płacić za korepetycje. Nauczyciel z powołania? kiedy to było? dekadę temu?