XI sesja Rady Miejskiej we Fromborku - 28.11.2019

W czwartek 28.11.2019, w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku odbędzie się XI sesja Rady Miejskiej we Fromborku. Rozpoczęcie posiedzenia zaplanowano na 9.00. Sesja będzie transmitowana na żywo.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z X zwyczajnej sesji Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 10.10.2019 r.

5. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na X sesji zwyczajnej w dniu 10.10.2019 roku.

6. Sprawozdanie z pracy Burmistrza.

7. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej za I półrocze 2019 r.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian w budżecie na 2019 r.;

b) przyjęcia programu współpracy Gminy Frombork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020;

c) w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania Honorowych Wyróżnień Miasta Fromborka;

d) w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 5 sierpnia 2019 roku na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Frombork w sprawie nie zachowania terminu odpowiedzi na pismo;

e) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami gruntów rolnych oraz przeznaczonych na ogródki przydomowe umów dzierżawy na kolejny okres 3 lat po zakończeniu obowiązywania umów zawartych na okres do 3 lat;

f) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami gruntów umów dzierżawy na kolejny okres 3 lat po zakończeniu obowiązywania umów zawartych na okres do 3 lat;

g) w sprawie zasad wynajmowania nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości na czas dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony;

h) w sprawie zasad wydzierżawiania i obciążania nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości na czas dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony;

i) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy użyczenia Morskiemu Klubowi Żeglarskiemu „DAL” we Fromborku lokalu użytkowego o powierzchni 53,76 m2 położonego w budynku posadowionym na działce numer 4/1 obręb 6 miasta Frombork, przy ul. Portowej 4 oraz Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej lokalu użytkowego o powierzchni 41,40 m2 położonego w części piwnicznej budynku użytkowego przy ul. Młynarskiej 4A posadowionego na działce Nr 141/2, obręb 6 miasta Frombork, z przeznaczeniem na cele biurowe Klubu Integracji Społecznej;

j) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą umowy najmu na kolejny okres 3 lat po zakończeniu obowiązywania umowy zawartej na okres do 3 lat;

k) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą umowy dzierżawy na kolejny okres 3 lat po zakończeniu obowiązywania umowy zawartej na okres do 3 lat;

l) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2020 roku;

m) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w podatku od środków transportowych w 2020 roku;

n) w sprawie opłaty targowej na 2020 rok;

o) w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Frombork w 2020 roku;

p) w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej, terminów płatności, sposobów jej poboru, inkasentów oraz określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2020 roku;

q) w sprawie przystąpienia Gminy Frombork do Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Bałtyk.

9. Sprawy różne.

10. Zakończenie obrad.

Redakcja TVBraniewo24
Udostępnij:
Oceń:

Komentarze (6)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Miss
10.12.2019, 19:11
Miss
P.Marek to była jedyna osoba z jajami w tym nudnym uśpionym urzędzie!!!
Słodka Dziurka
28.11.2019, 16:05
Słodka Dziurka
Taaa, car dobry tylko bojarzy źli. Misztal samym burmistrzem Młynar był 6 lat, więc staż pracy wymagany na zastępce ma. Dyscyplina za podanie zawyżonego stażu pracy? Trzeba mieć ćwikłę z chrzanem zamiast mózgu żeby w to uwierzyć. Nie żeby mi było szkoda MM, ale jeszcze będziemy mu płacić odszkodowanie. My-gmina. Sołtysowi powiedzcie, że MM bardzo dziękuje za podawanie w zarządzeniu jednego powodu a do protokołu na sesji innych i to o charakterze osobistej urazy.Przyda się w sądzie pracy. P.S. Że nowy zastępca będzie prędziutko to wiemy. Przecież Zbigniew bez przewodnika może w urzędzie co najwyżej to łazienki pójść.
on
28.11.2019, 17:15
on
Podanie nieprawdy w zakresie stażu pracy więc może zawyżył a może zaniżył...
Stop
28.11.2019, 19:32
Stop
I co powie w sądzie pracy ze pracował we Fromborku wkładając w Elblągu
R...
28.11.2019, 13:53
R...
Jedno załatwione. Teraz proszę ruszyć radnych w obroty by na sesji było ich słychać, a nie tylko widać. Nie po to ich wybrano by ładnie wyglądało i kasę brali....
Ziomek
28.11.2019, 9:48
Ziomek
Chwasty wycięte, idziemy do przodu