XV sesja Rady Miejskiej w Braniewie [na żywo]

W środę, 15.01. 2020 r. odbędzie się XV posiedzenie Rady Miejskiej w Braniewie. Jak wynika z porządku obrad, radni zajmą się m.in. głosowaniem nad uchwałą w sprawie zbycia udziałów Gminy Miasta Braniewa w Pętli Żuławskiej spółce z o.o. w likwidacji z siedzibą w Elblągu w celu ich dobrowolnego umorzenia, głosowaniem nad uchwałą dot. utworzenia Spółdzielni Socjalnej "Braniewska Spółdzielnia Dragon", oraz zmianami w budżecie. Nie zabraknie także stałych punktów tj. sprawozdania burmistrza, interpelacji i spraw rożnych. Sesję będziemy transmitowali na żywo. Zapraszamy do oglądania. Rozpoczęcie o godz. 9.30.
9.35 - Porządek obrad został rozszerzony o uchwałę w sprawie zaciągnięcie kredytu długoterminowego.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad .
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z działalności między sesjami .
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Miasta Braniewa w Pętli Żuławskiej spółce z o.o. w likwidacji z siedzibą w Elblągu w celu ich dobrowolnego umorzenia.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej pod nazwą „Braniewska Spółdzielnia Socjalna Dragon”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty dla Miejskiego Ośrodka Sportu „Zatoka” w Braniewie.
 9. Przerwa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 r.
 11. Interpelacje.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad.

 

Redakcja TVBraniewo24
Udostępnij:
Oceń:

Komentarze

Na czas ciszy wyborczej przed II turą wyborów prezydenckich komentarze zostały wyłączone.