XIV sesja Rady Miejskiej we Fromborku

W środę, 13 maja 2020 roku po raz XIV w obecnej kadencji zbiorą się radni miasta i gminy Frombork. Ze względów bezpieczeństwa posiedzenie odbędzie się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej we Fromborku. Rozpoczęcie obrad zaplanowano na 9.00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 13.02.2020 r.

5. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na XIII sesji zwyczajnej w dniu 13.02.2020 roku.

6. Sprawozdanie z pracy Burmistrza.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • zmian w budżecie na 2020 rok;
 • udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Braniewskiego w 2020 roku na realizację zadania pn. „Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 2355N ul. Błotna we Fromborku”;
 • udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Braniewskiego w 2020 roku na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1165N odc. Frombork-Bogdany w km od 0+014 do km 1+004”;
 • ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;
 • zatwierdzenia do realizacji projektu, przyjęcia części dotacji projektu oraz upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Fromborku do realizacji projektu ,,Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork-edycja III" realizowanego w ramach Osi priorytetowej RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działanie RPWM.11.02.00 „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.”, Poddziałanie RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym- projekty konkursowe;
 • zatwierdzenia do realizacji projektu, przyjęcia części dotacji projektu oraz upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Fromborku do realizacji projektu „Klub Integracji Społecznej we Fromborku” realizowanego w ramach Osi priorytetowej RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działanie RPWM.11.01.00 „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie”, Poddziałanie RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe;
 • zatwierdzenia do realizacji projektu, przyjęcia części dotacji projektu oraz upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Fromborku do realizacji projektu ,,Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych i ich rodzin - edycja II" realizowanego w ramach Osi priorytetowej RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działanie RPWM.11.02.00 „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.”, Poddziałanie RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym- projekty konkursowe;
 • przekazania do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Frombork w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminnym;
 • zmiany Uchwały Nr II/10/18 z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Fromborku;
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą umowy najmu na kolejny okres 3 lat po zakończeniu obowiązywania umowy zawartej na okres do 3 lat.
 • wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka o numerze 148/22, obręb Krzyżewo, Gmina Frombork, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1B/00032788/0;
 • wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego o numerze 8 położonego w budynku mieszkalnym nr 3 posadowionym na nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka o numerze 125/4, obręb 6 Frombork;
 • wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego o numerze 1 położonego w budynku mieszkalnym nr 5B posadowionym na nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka o numerze 35/2, obręb 7 Frombork;
 • wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego o numerze 3 położonego w budynku mieszkalnym nr 4 posadowionym na nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka o numerze 85/2, obręb 4 Frombork
 • przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Frombork w 2020 roku;
 • zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury;
 • wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi najemcami umów najmu na kolejny okres 3 lat po zakończeniu obowiązywania umów zawartych na okres do 3 lat;

8. Sprawozdanie z pracy Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych za II półrocze 2019 r.

9. Sprawy różne.

10. Zakończenie obrad.

 


 

Redakcja TVBraniewo24
Udostępnij:
Oceń:

Komentarze (11)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

robek
14.05.2020, 0:59
robek
Co za typ ma czelność pisać skargi na burmistrza. Komisja skarg ,wniosków i ch...wie czego tam jeszcze została przecież zmodernizowana ,wiec po co człowieku gitare zawracasz.
Podpis
14.05.2020, 9:09
Podpis
Jeśli chodzi o to, że puste mieszkania gminy stoją dwa lata bez lokatorów to nawet zmodernizowana komisja może nie dać rady...
Fuj
14.05.2020, 16:18
Fuj
A co ma jak Krystyna rozdawać lokale. Do roboty nieroby, kredyt w banku wziąść a nie jak niektóre dziecioroby na łatwiznę wiecznie iść.
Podpis
15.05.2020, 8:47
Podpis
Jestem za. Tylko wtedy się puste mieszkania sprzedaje, a nie trzyma dla fantazji. Wpadłoby trochę kasy i nie musieliby lodowiska sprzedawać.
ziom
15.05.2020, 15:45
ziom
Co najmniej jedno trzeba trzymać ,są różne sytuacje losowe .A gdzie niby te dwa mieszkania są ?
Podpis
18.05.2020, 18:08
Podpis
W trudnej sytuacji losowej, załatwia się tymczasowe noclegi w PTTK, a nie przydziela mieszkanie do kapitalnego remontu. Ale o co chodzi i tak się nie dowiemy nawet po sprawie, bo nikt z nagrywanych nie czuje potrzeby informowania o co chodzi.
spoczko
18.05.2020, 22:36
spoczko
pttk to klecha zabrał ,i wszystko Wam powoli zabierze. Jedyna radość (przynajmniej moja ) ze tacy oszuści jak np. .rudzielec po dupie dostali, z tanimi obiadami w domu kopernika.A co do władz to każdy myslacy wiedział że ulubieniec skazanej nic nie jest w stanie zrobić. Posatwiłes krzyżyk przy Zbychu to teraz chlej zblazowane piwsko.
podpis
13.05.2020, 22:07
podpis
na sesje radny przychodzi z własnym programem i bierze czynny udział w dyskusji a nie tylko potrafi powiedzieć za
Podpis
13.05.2020, 13:07
Podpis
Mieszkaniec ile wiedział przed sesją tyle wie i po. W każdym razie u nas tak jest, bo sąsiedzi nie wstydzą się swojego zdania i poglądów i zabierają głos.
xyz
13.05.2020, 11:26
xyz
Wstydź się za siebie mieszkańcu- nierobie. Wszyscy Radni pracują uczciwie, w przeciwieństwie do Ciebie.
mieszkaniec
13.05.2020, 10:25
mieszkaniec
nieroby do roboty wstyd z takiej rady a jeszcz gorszy widok rzadzacych