XIII sesja sprawozdawcza Rady Gminy Płoskinia - 19.06.2020

W piątek, 19 czerwca 2020 roku, w sali Biblioteki Publicznej Gminy Płoskinia odbędzie się XIII sesja Rady Gminy. Rozpoczęcie posiedzenia zaplanowano na godz. 9.00.

 

Porządek XIII sesji sprawozdawczej w dniu  19 czerwca 2020 roku  godz. 9,00  w Sali widowiskowej Biblioteki Publicznej  Gminy Płoskinia

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Płoskinia za 2019 rok.
 4. Debata nad Raportem o stanie Gminy Płoskinia za 2019 rok.
 5. Podjęcie uchwały  w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Płoskinia wotum zaufania
 6. Przedstawienie sprawozdania  z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.
 7. Przedstawienie  sprawozdania  finansowego za 2019 rok.
 8. Przedstawienie informacji o stanie mienia gminy Płoskinia.
 9. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 09 kwietnia  2020r.  w sprawie  wydania opinii  o przedłożonym przez Wójta Gminy Płoskinia sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Płoskinia za 2019 rok.
 10. Stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie  sprawozdania finansowego oraz  sprawozdania   z wykonaniu budżetu Gminy Płoskinia  za 2019 rok.
 11. Uchwała Komisji Rewizyjnej  z dnia 15 maja 2020r.w sprawie  wniosku o udzielenie  absolutorium Wójtowi Gminy Płoskinia za 2019 rok,
 12. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie  w sprawie zaopiniowania  wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Płoskinia   w sprawie udzielenia absolutorium  Wójtowi Gminy Płoskinia  z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  finansowego  Gminy Płoskinia   wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 rok
 14. Podjęcie  uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Płoskinia absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Płoskini za rok 2019.
 16. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za 2019 rok dla Gminy Płoskinia.
 17. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płoskini za 2019 rok.
 18. Przyjęcie sprawozdania z realizacji  Programu współpracy Gminy Płoskinia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , za rok 2019.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr X/93/2019 z dnia 31 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Prokuratora Rejonowego w Braniewie na uchwałę Nr XXIII/186/2017 Rady Gminy Płoskinia z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płoskinia.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Prokuratora Rejonowego w Braniewie na uchwałę Nr III/31/2019  Rady Gminy Płoskinia z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie wyboru metody  ustalenia opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik.
 23. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 24.  Interpelacje radnych Rady Gminy.
 25. Wolne wnioski.
 26. Zakończenie obrad.
Redakcja TVBraniewo24
Udostępnij:
Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.