XVI sesja Rady Gminy Płoskinia

W piątek, 30 października w sali widowiskowej Biblioteki Publicznej w Płoskini po raz XVI w obecnej kadencji zbiorą się radni. Posiedzenie rozpocznie się o 14.00

Na piątkowej sesji radni wysłuchają informacji o wykonaniu budżetu oraz planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Płoskinia. W kolejnych punktach zaplanowano głosowanie nad uchwaleniem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028, zmian w budżecie, stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości.

W porządku obrad znalazły się także uchwały związane ze zbyciem, zamianą oraz przekazaniem nieruchomości gminnych. Blok głosowań zakończą projekty uchwał w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz w sprawie regulaminu pomocy materialnej uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Płoskinia. 

 

 

Porządek obrad XVI  zwyczajnej  Sesji  Rady Gminy Płoskinia

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Płoskinia za I półrocze 2020r. i informacji o przebiegu planu finansowego za I półrocze Instytucji Kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna Gminy Płoskinia.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/93/2019 z dnia 31 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2021 rok.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych na terenie gminy Płoskinia.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych na terenie gminy Płoskinia.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Płoskinia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Płoskinia.
 12. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 13. Interpelacje radnych.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad.
Redakcja TVBraniewo24
Udostępnij:
Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.