W czwartek sesja Rady Miejskiej we Fromborku

fot. archiwum red.
11 marca 2021 r. (czwartek) o godz. 900 w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku odbędzie się XXI zwyczajna sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 28.01.2021 r.

5. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na XX sesji zwyczajnej w dniu 28.01.2021 r.

6. Sprawozdanie z pracy Burmistrza.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030;

b) zmian w budżecie na 2020 rok;

c) wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą gruntu umowy dzierżawy na kolejny okres 1 roku po zakończeniu obowiązywania umowy zawartej na 1 rok;

d) wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą gruntu umowy dzierżawy na kolejny okres 3 lat po zakończeniu obowiązywania umowy zawartej na 3 lata;

e) wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi najemcami lokali użytkowych umowy najmu na kolejny okres 3 lat po zakończeniu obowiązywania umowy zawartej na okres do 3 lat;

f) zmiany uchwały nr XVII/224/20, z dnia 29 października 2020 r., dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego o numerze 1 położonego w budynku mieszkalnym nr 8 posadowionym na nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka o numerze 52, obręb 4 Frombork;

g) przekazania do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Frombork;

h) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2021 roku na funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2021 roku;

i) określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowo- gospodarcze na terenie Miasta i Gminy Frombork.

8. Sprawy różne.

9. Zakończenie obrad

 

 

Redakcja TVBraniewo24
Udostępnij:
Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.