W czwartek sesja absolutoryjna Rady Miejskiej we Fromborku

24.06.2021 o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku odbędzie się XXIII sesja Rady Miejskiej we Fromborku.

 

 

Porządek obrad:
    1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
    2. Wybór sekretarza obrad.
    3. Przedstawienie porządku obrad.
    4. Przyjęcie protokołu z XXII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 29 kwietnia 2021 roku.
    5. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na XXII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej we Fromborku w dniu 29 kwietnia 2021 roku
    6. Sprawozdanie z pracy Burmistrza. 
    7. Raport o stanie Gminy Frombork za rok 2020 r.:
a) debata
      b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy      Frombork
    8. Wykonanie budżetu za rok 2020:
    a) wystąpienie Burmistrza w sprawie sprawozdania z realizacji budżetu za 2020 r.;
    b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wykonania budżetu za rok 2020,
    c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za rok 2020,
    d) dyskusja nad sprawozdaniem Burmistrza,
    e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Frombork za 2020 rok,
    f) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza,
    g) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Burmistrza,
    h) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Frombork z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
    9. Podjęcie uchwał w sprawie: 
    a) określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego;
    b) wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego o numerze 12 położonego w budynku mieszkalnym nr 2 posadowionym na nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka o numerze 41/47, obręb Biedkowo;
    c) wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami gruntów  rolnych umów dzierżawy na kolejny okres do 3 lat po zakończeniu obowiązywania umów zawartych na okres 3 lat;
    d) wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą umowy dzierżawy na kolejny okres 3 lat po zakończeniu obowiązywania umowy zawartej na okres do 3 lat
    e) wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego o numerze 34 położonego w budynku mieszkalnym nr 1e posadowionym na nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka o numerze 122, obręb 6 miasta Frombork;
    f) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Frombork w 2021 roku;
    g) rozpatrzenia petycji złożonej w dniu 19 kwietnia 2021 r.;
    h) rozpatrzenia petycji złożonej w dniu 30 kwietnia 2021 r.;
    i) powołania Honorowego Komitetu Organizacyjnego obchodów 50 rocznicy „Operacji 1001 Frombork” we Fromborku w 2023 roku;
    j) zmiany uchwały w sprawie powołania Honorowego Komitetu Organizacyjnego obchodów 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika we Fromborku w 2023 roku;
    k) uchwalenia Statutu Sołectwa Biedkowo;
    l) uchwalenia Statutu Sołectwa Bogdany;
    m) uchwalenia Statutu Sołectwa Drewnowo;
    n) uchwalenia Statutu Sołectwa Jędrychowo;
    o) uchwalenia Statutu Sołectwa Krzywiec;
    p) uchwalenia Statutu Sołectwa Krzyżewo;
    q) uchwalenia Statutu Sołectwa Narusa;
    r) uchwalenia Statutu Sołectwa Nowe Sadłuki;
    s) uchwalenia Statutu Sołectwa Ronin-Nowiny; 
    t) uchwalenia Statutu Sołectwa Wielkie Wierzno;
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie obrad.

Redakcja TVBraniewo24
Udostępnij:
Oceń:

Komentarze (1)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Mieszkaniec
28.06.2021, 16:58
Mieszkaniec
Czy przed zwróceniem uwagi drogowcom wojewódzkim na luźne studzienki uda się dokupić pokrywę do studzienki gminnej, na środku chodnika, 30 m od wejścia do urzędu? W marcu minęły 2 lata jak jej nie ma. Nie wiem co ma na myśli p. Krasiński, ale to co mówi o podrzucaniu śmieci po nocach to jakiś kosmos. Ile śmieci może nam ktoś przywieźć spoza gminy na osiedle słoneczne? O czym my rozmawiamy? A jak przyniesie inny mieszkaniec gminy to przecież to nie ma wpływu na żadną cenę, bo płaci się za osobę a nie za kubeł. Owszem, te śmietniki są straszne i warto je poprawić, ale to tylko wina wspólnot które czekają aż gmina im je za frajer wyremontuje. A ogródki działkowe warto by trochę zwinąć z centrum a nie im dopłacać do rozwoju. Wojna skończyła się 75 lat temu, gruzy już nie straszą, a jedzenie leży w sklepie więc można sobie te pier...niki darować. Oczywiście głos przy urnie ważniejszy od rozumu więc dopłaty dostaną a miasto niech sobie wygląda jak chce. Z Ronina i tak nie widać.