XXII sesja sprawozdawcza Rady Gminy Płoskinia

We wtorek (29.06.2021) o godz. 9.00 w sali widowiskowej Biblioteki Publicznej Gminy Płoskinia, odbędzie się XXII sesja Rady Gminy Płoskinia.

Porządek obrad:

1.     Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.      Przedstawienie porządku obrad.
3.     Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Płoskinia za 2020 rok.
4.     Debata nad Raportem o stanie Gminy Płoskinia za 2020 rok.
5.     Podjęcie uchwały  w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Płoskinia wotum zaufania
6.     Przedstawienie sprawozdania  z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.
7.     Przedstawienie  sprawozdania  finansowego za 2020 rok.
8.     Przedstawienie informacji o stanie mienia gminy Płoskinia.
9.     Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 13 kwietnia  2021 r.  w sprawie  wydania opinii  o przedłożonym przez Wójta Gminy Płoskinia sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Płoskinia za 2020 rok.
10.  Stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie  sprawozdania finansowego oraz  sprawozdania   z wykonania budżetu Gminy Płoskinia  za 2020 rok.
11.  Uchwała Komisji Rewizyjnej  z dnia 28 maja 2021 r.w sprawie  wniosku o udzielenie  absolutorium Wójtowi Gminy Płoskinia za 2020 rok,
12.  Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie  w sprawie zaopiniowania  wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Płoskinia   w sprawie udzielenia absolutorium  Wójtowi Gminy Płoskinia  z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
13.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  finansowego  Gminy Płoskinia   wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2020 rok
14.  Podjęcie  uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Płoskinia absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rok.
15.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Płoskini za rok 2020.
16.  Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 rok dla Gminy Płoskinia.
17.  Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płoskini za 2020 rok.
18.  Przyjęcie sprawozdania z realizacji”  Programu współpracy Gminy Płoskinia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020”.
19.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/155/2020 Rady  Gminy  Płoskinia  z   dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płoskinia na lata 2021-2031
20.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
21.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
22.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
23.   Interpelacje radnych Rady Gminy.
24.  Wolne wnioski.
25.  Zakończenie obrad.

Redakcja TVBraniewo24
Udostępnij:
Oceń:

Komentarze (1)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

tfunds
06.07.2021, 0:28
tfunds
potrzebujesz pomocy finansowej? jeśli tak, napisz do nas dzisiaj na tffinance01@gmail.com, jak złożyć wniosek