XXV Sesja Rady Miejskiej we Fromborku

W najbliższy czwartek (28.10.2021), w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku, odbędzie się XXV posiedzenie Rady Miejskiej we Fromborku. Tym razem w porządku obrad, poza jego stałymi punktami, znajdą się projekty uchwał dotyczące m.in. zmian w tegorocznym budżecie, określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, wysokości podatku od nieruchomości, opłaty targowej oraz wprowadzenia opłaty miejscowej. Dodatkowo radni zajmą się także uchwaleniem zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla Fromborka.

 

 

Porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 16.09.2021 r.
5. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na XXIV sesji zwyczajnej w dniu 16.09.2021 r. 
6. Sprawozdanie z pracy Burmistrza.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
    a)  zmian w budżecie na 2021 rok;
    b) przyjęcia programu współpracy Gminy Frombork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022;
    c) zmiany uchwały w sprawie ustalenia „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Frombork”;
    d) wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego o numerze 17 położonego w budynku mieszkalnym nr 2 posadowionym na nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów, jako działka o numerze 41/47, obręb Biedkowo wraz z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym;
    e) wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego o numerze 12 położonego w budynku mieszkalnym nr 10 posadowionym na nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów, jako działka o numerze 41/2, obręb 7 Frombork;
    f) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży, na rzecz Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów jako działki o numerach 148/22, obręb  Krzyżewo, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1B/00032788/0;
    g) wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami gruntów, umów dzierżawy, na kolejny okres 3 lat po zakończeniu obowiązywania umowy zawartej na okres do 3 lat;
    h) wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi najemcami umów najmu na kolejny okres 3 lat po zakończeniu obowiązywania umów zawartych na okres do 3 lat;
    i) wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Frombork na rzecz Energa Operator S.A. Oddział w Olsztynie;
    j) zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Frombork oraz warunków udzielania bonifikat od ceny lokali mieszkalnych;
    k) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w podatku od środków transportowych w 2022 roku;
    l) wprowadzenia opłaty miejscowej, terminów płatności, sposobów jej poboru, inkasentów oraz określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2022 roku;
    m) opłaty targowej na 2022 rok;
    n) ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Frombork w 2022 roku;
    o) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Frombork;
    p) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Frombork dla części obrębu geodezyjnego nr 8, działki nr 46/6 i 46/10;
    q) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Frombork dla terenu położonego przy ul. Błotnej;
    r) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Frombork dla terenu położonego przy ul. Młynarskiej;
    s) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Frombork dla części obrębu geodezyjnego nr 8, części działek o numerach 6, 7, 33;
    t) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Frombork dla części obrębu geodezyjnego nr 8, działki nr 2/3 i nr 2/7;
    u) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Frombork dla części obrębu geodezyjnego nr 9;
    v) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Frombork dla części obrębu geodezyjnego nr 4;
    w) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Frombork dla części obrębu geodezyjnego nr 8, działki o nr 63/5,
8.  Sprawy różne.
9. Zakończenie obrad.

Redakcja TVBraniewo24
Udostępnij:
Oceń:

Komentarze (3)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

~~androsyl
10.11.2021, 12:07
~~androsyl
https://www.portel.pl/gospodarka/zmiana-dyrektora-w-epwik/125863 Marek Misztal "złowił" ...fuchę ?!
...
11.11.2021, 22:28
...
No niestety 30 lat demokracji, a dzięki układom tysiące cwaniakiw ma się dobrze. Wszystko zwali się nss pis.
Stefek
03.11.2021, 20:39
Stefek
Nowe gwiazdy szykują się do rządzenia. Póki co to robią karierę na FC.