XXVI sesja Rady Miejskiej we Fromborku - 30.11.2021

W najbliższy wtorek (30.11.2021), w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku, po raz 26 w obecnej kadencji zbiorą się miejscy radni. Podczas posiedzenia pod głosowania trafią m.in. uchwały dot. sprzedaży i najmu nieruchomości, opłat za wywóz odpadów, ustalenia wysokości wynagrodzenia burmistrza oraz diet radnych i sołtysów. Rozpoczęcie sesji zaplanowano na 9.00.

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 28.10.2021 r.

5. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na XXV sesji zwyczajnej w dniu 28.10.2021 r.

6. Sprawozdanie z pracy Burmistrza.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • zmian w budżecie na 2021 rok;
  • zmieniająca uchwałę nr XXIV/324/21 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 16 września 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka o numerze 148/22, obręb Krzyżewo, Gmina Frombork, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1B/00032788/0, na rzecz Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku;
  • zmieniająca uchwałę nr XXV/332/21 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 28 października 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży, na rzecz Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów jako działki o numerach 148/22, obręb Krzyżewo, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1B/00032788/0;
  • wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi najemcami umów najmu na kolejny okres 3 lat po zakończeniu obowiązywania umów zawartych na okres do 3 lat;
  • w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności;
  • wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Gminy Frombork do Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów – Szlak Świętej Warmii;
  • zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania przy realizacji Strategii ponadlokalnej gmin i powiatów leżących w bliskim sąsiedztwie drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską „Bliżej Bałtyku 2030”;
  • ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Frombork;
  • diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Miejskiej we Fromborku;
  • ustalenia wysokości diet za pełnienie obowiązków sołtysa oraz zwrotu kosztów podróży dla sołtysów Gminy Frombork.

8. Sprawy różne.

9. Zakończenie obrad.

Redakcja TVBraniewo24
Udostępnij:
Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.