W najbliższy czwartek XXVIII sesja Rady Miejskiej we Fromborku

27 stycznia 2022 r. (czwartek) o godz. 900 w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku, odbędzie się XXVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej.

 

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 30.12.2021 r.

5. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na XXVII sesji zwyczajnej w dniu 30.12.2021 r.

6. Sprawozdanie z pracy Burmistrza.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Fromborku;
 • wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi najemcami umów najmu na kolejny okres 3 lat po zakończeniu obowiązywania umów zawartych na okres do 3 lat;
 • wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami gruntów, umów dzierżawy, na kolejny okres 3 lat po zakończeniu obowiązywania umowy zawartej na okres do 3 lat;
 • unieważnienia uchwały nr XXIV/324/21 z dnia 16 września 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka o numerze 148/22, obręb Krzyżewo, Gmina Frombork, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1B/00032788/0, na rzecz Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku;
 • unieważnienia uchwały nr XXV/332/21 z dnia 28 października 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka o numerze 148/22, obręb Krzyżewo, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1B/00032788/0;
 • wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka o numerze 148/22, obręb Krzyżewo, Gmina Frombork, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1B/00032788/0, na rzecz Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
 • wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży, na rzecz Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów jako działki o numerach 148/22, obręb Krzyżewo, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1B/00032788/0;
 • wyrażenia zgody na zawarcie, w drodze przetargu, umowy najmu części niemieszkalnej budynku dworca we Fromborku, posadowionego na działce oznaczonej w rejestrze gruntów numerem 8/7, obręb 6 Frombork, na 10 lat;
 • wyrażenia zgody na zawarcie, w drodze przetargu, umowy dzierżawy, na 10 lat, parkingu położonego na części działki oznaczonej w rejestrze gruntów numerem 8/6 oraz 33/1, obręb 6 Frombork;
 • Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród, a także obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół we Fromborku;
 • powołania Gminnej Rady Seniorów we Fromborku oraz nadania jej statutu;
 • wskazania przez Gminę Frombork zarządcy linii kolejowej;
 • uchylenia uchwały nr XVII/227/20 z dnia 29 października 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach będących własnością Gminy Frombork;
 • uchylenia uchwały nr XVIII/247/20 z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Frombork;
 • uchylenia uchwały nr XVIII/248/20 z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Frombork;
 • wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Frombork;
 • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

8. Sprawozdanie z pracy Komisji Rady Miejskiej za II półrocze 2021 r.

9. Przedstawienie planów pracy Komisji Rady Miejskiej we Fromborku na 2022 rok.

10. Sprawy różne.

11. Zakończenie obrad.

Redakcja TVBraniewo24
Udostępnij:
Oceń:

Komentarze (5)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Mieszkaniec
13.02.2022, 18:36
Mieszkaniec
O już Pisowcy ujadają.wybory się zbliżają.Ciekawe jakiego kandydata na burmistrza wystawi PISOWSKA HOŁOTA.
mieszkaniec
09.02.2022, 15:54
mieszkaniec
Po co w tak małym biednym miasteczku posada sekretarza albo zastepcy burmistrza? Moze bez jednej z tych wysokoopłacanych funkcji moglibysmy sie obyc.
Mieszkaniec
12.02.2022, 14:02
Mieszkaniec
Gdyby burmistrzem był ktoś kto umie i chce coś robić, zastępca nie byłby konieczny. A że duża część mieszkańców wybrała burmistrzem specjalistę od grabienia liści, który nigdy nie zamierzał się dla Fromborka przepracowywać, to zastępca jest konieczny. Posłuchajcie sprawozdania z pracy burmistrza, z dowolnej sesji. Przecież Pietkiewicz czyta gdzie wysłał Krasińskiego i jak się narobił podpisując różne decyzje, których nazw nie potrafi nawet przeczytać. To jest komedia za grubą kasę. Konkretnie za jakieś 150-160 tysięcy z budżetu gminy rocznie, bo tyle gminę kosztuje zastępca jeśli zarabia minimum tego co mu trzeba zapłacić.
samorząd
11.02.2022, 12:45
samorząd
sekretarz w urzędzie być musi, inaczej wygląda sprawa z zastępcą - nie koniecznie :)
Mieszkaniec
28.01.2022, 12:28
Mieszkaniec
1.12 słów informacji dla mieszkańców o 2 spotkaniach roboczych dot. przebudowy Placu Górników i 12 zdań informacji o strażackim konkursie plastycznym. Potem informacja, że planowane zmiany najważniejszego placu w mieście szczegółowo przedstawiono...komitetowi organizacyjnemu obchodów 50 rocznicy zakończenia akcji 1001 Frombork! Ciekawe priorytety. Pytania od radnych - ZERO. Chyba nie wierzą, że burmistrz mógłby coś z sensem powiedzieć. 2. Kto jak kto, ale burmistrz Fromborka mógłby poprawnie podawać nazwę akcji harcerskiej, która "odmieniła oblicze tej ziemi". 1001 Frombork, a nie odwrotnie.