XXIX sesja Rady Miejskiej we Fromborku

W najbliższy czwartek (24.02.2022) w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku, odbędzie się XXIX sesja Rady Miejskiej. Rozpoczęcie posiedzenia o 9.00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 27.01.2022 r.

5. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na XXVIII sesji zwyczajnej w dniu 27.01.2022 r.

6. Sprawozdanie z pracy Burmistrza.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • zmian w budżecie na 2022 rok;
  • sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Frombork;
  • przyjęcia Programu Osłonowego Gminy Frombork na 2022 r. ,,Korpus Wsparcia Seniorów we Fromborku";
  • ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej podziałem nieruchomości oraz budową urządzeń infrastruktury technicznej;
  • wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego o numerze 2 położonego w budynku mieszkalnym nr 4 posadowionym na nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka o numerze 165, obręb 4 Frombork;
  • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
  • zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody;
  • udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2022 roku na funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2022 roku;
  • wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka o numerze 7, obręb 8 Frombork, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1B/00033987/2, na polepszenie zagospodarowania nieruchomości przyległej

8. Sprawy różne.

9. Zakończenie obrad.

 

Redakcja TVBraniewo24
Udostępnij:
Oceń:

Komentarze (1)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Mieszkaniec
24.02.2022, 17:25
Mieszkaniec
Te 4 przejścia dla pieszych za 220 tysięcy, przez jezdnie po których nic nie jeździ to będą najgłupiej wydane pieniądze gminne od niepamiętnych czasów. Na dodatek w środku miasta, tuż obok istniejących lamp ulicznych staną "solarno - wiatrowe" lampy błyskowe czyli rozwiązanie znane głównie z kompletnych zadupi gdzie niczego nie ma. Z jednej strony katedry betonowe słupy lamp od Energii z drugiej wiatraki od gminy. Pięknie będzie, normalnie cudo.