XXX sesja Rady Miejskiej we Fromborku

fot. Archiwum redakcji
W czwartek, 24 marca 2022 r. odbędzie się XXX sesja Rady Miejskiej we Fromborku. W trakcie posiedzenia radni zajmą się m.in. zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie, uchwałami dotyczącymi sprzedaży nieruchomości oraz zawieszeniem współpracy partnerskiej z samorządami w Rosji i Białorusi.

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 24.02.2022 r.

5. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na XXIX sesji zwyczajnej w dniu 24.02.2022 r.

6. Sprawozdanie z pracy Burmistrza.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Frombork na lata 2022-2030;
 • zmian w budżecie na 2022 rok;
 • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok w Gminie Frombork;
 • zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/383/22 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów we Fromborku oraz nadania jej statutu;
 • zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/390/22 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników;
 • zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/391/22 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków OSP uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach;
 • wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działek o numerach: 419/1, 419/2, 419/3, 419/4, 419/5, 420/1, 420/2, 123/13, 123/15, obręb Wielkie Wierzno, położonych w m. Nowe Sadłuki, Gmina Frombork, dla których Sąd Rejonowy w Braniewie prowadzi księgi wieczyste o numerach EL1B/00028477/6 i EL1B/00031958/6, wraz z posadowionymi na nich budynkami użytkowymi;
 • wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej na działce oznaczonej w rejestrze gruntów numerem 29/1, obręb 2 Frombork, o powierzchni 0,0685 ha, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1B/00033914/0;
 • wyrażenia zgody na zawarcie w drodze przetargu umowy dzierżawy na 10 lat, części działki oznaczonej w rejestrze gruntów numerem 1000/19, obręb Krzyżewo, o powierzchni 1,5186 ha, KW EL1B/00040846/4, z przeznaczeniem na utworzenie portu jachtowego;
 • wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa na własność Miasta i Gminy Frombork nieruchomości gruntowej oznaczonej według ewidencji gruntów, jako działka o numerze 1000/9, obręb Krzyżewo, gmina Frombork, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1B/00033298/5;
 • zawieszenia współpracy partnerskiej z miastem Swietłyj (Federacja Rosyjska);
 • zawieszenia współpracy partnerskiej z miastem Miadzioł (Federacja Białorusi).

8. Sprawy różne.

9. Zakończenie obrad.


 

Redakcja TVBraniewo24
Udostępnij:
Oceń:

Komentarze (1)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Chomik
25.03.2022, 16:02
Chomik
Na chomiki nie nici ( bo chomiki i tak widac ale jeszcze nici się odznaczają)ale tarcie ziemniakow na tarce. Nie szczery uśmiech też widać na gębie!