XXXII sesja Rady Miejskiej we Fromborku – 30.06.2022 r., godz. 14.00

fot. Archiwum redakcji
W czwartek, 30.06.2022 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy odbędzie się XXXII sesja Rady Miejskiej we Fromborku. Rozpoczęcie zaplanowano na godz. 14.00.

 

 

 

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wybór sekretarza obrad.

3.Przedstawienie porządku obrad.

4.Przyjęcie protokołu z XXXI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 28 kwietnia 2022 roku.

5.Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na XXXI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej we Fromborku w dniu 28 kwietnia 2022 roku.

6.Sprawozdanie z pracy Burmistrza.

7.Raport o stanie Gminy Frombork za rok 2021 r.:

 • debata;
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Frombork.

8.Wykonanie budżetu za rok 2021:

 • wystąpienie Burmistrza w sprawie sprawozdania z realizacji budżetu za 2021 r.;
 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wykonania budżetu za rok 2021;
 • przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za rok 2021;
 • dyskusja nad sprawozdaniem Burmistrza;
 • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Frombork za 2021 rok;
 • przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza;
 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Burmistrza;
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Frombork z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

9.Podjęcie uchwał w sprawie:

 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Frombork na lata 2022-2030;
 • zmian w budżecie na 2022 r.;
 • przekazania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do rozpatrzenia petycję z dnia 4 maja 2022 r.;
 • rozpatrzenia skargi z dnia 10 marca 2022 r.;
 • wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą gruntów, umów dzierżawy na kolejny okres do 3 lat, po zakończeniu obowiązywania umów zawartych na okres do 3 lat, z przeznaczeniem na umieszczenie bannera reklamowego na ogrodzeniu obiektu „Orlika”;
 • wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami gruntów rolnych umów dzierżawy na kolejny okres do 3 lat po zakończeniu obowiązywania umów zawartych na okres 3 lat;
 • wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu działki o numerze 22/2, obręb 5 Frombork, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1B/00017135/7;
 • zmiany uchwały w sprawie powołania Honorowego Komitetu Organizacyjnego obchodów 50 rocznicy „Operacji 1001 Frombork” we Fromborku w 2023 roku;
 • przyjęcia Planu rozwoju Obszaru Ochrony Uzdrowiskowej FROMBORK na lata 2021-2030;
 • przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Frombork w 2022 roku;
 • udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Braniewskiego w 2022 roku na realizację zadania pn. „Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 1308N odc. Baranówka;
 • oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Frombork;
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Frombork dla obszaru w rejonie miejscowości Biedkowo, Wierzno Wielkie i Ronina.

10.Sprawy różne.

11.Zakończenie obrad.


 

Redakcja TVBraniewo24
Udostępnij:
Oceń:

Komentarze (1)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Mieszkaniec
05.07.2022, 21:33
Mieszkaniec
oni są od brania kasy a nie od rozwiązywania problemow fromborczan