XXXVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej we Fromborku

W ostatni czwartek 2022 roku (29.12.2022)w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy odbędzie się XXXVIII sesja Rady Miejskiej we Fromborku. Rozpoczęcie obrad zaplanowano na godz. 9.00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXXVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 1.12.2022 r.

5. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na XXXVII sesji zwyczajnej w dniu 1.12.2022 roku.

6. Sprawozdanie z pracy Burmistrza.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Frombork na 2023 rok: a) odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Frombork na 2023 rok; b) odczytanie opinii komisji i wniosków radnych; c) odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów; d) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej; e) przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii komisji i wniosków radnych; f) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Frombork na lata 2023 – 2030; g) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Frombork na 2023 rok

8. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Frombork na lata 2022-2030; b) zmian w budżecie na 2022 rok; c) uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Fromborku; d) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Frombork na lata 2023-2027; e) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2024 w Gminie Frombork; f) zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą umowy najmu na kolejny okres 3 lat po zakończeniu obowiązywania umowy zawartej na okres do 3 lat; g) wyrażenia zgody, na nieodpłatne przejęcie, na mienie komunalne, części udziałów w nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 141/2, obręb 6 Frombork; h) wyrażenia zgody, na nieodpłatne przejęcie, na mienie komunalne, części działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 46, obręb Ronina; i) uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej we Fromborku na 2023 rok; j) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Fromborku na 2023 rok; k) sprawie przekazania do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji skargi z dnia 9 grudnia 2022 r. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Frombork w związku z niewykonaniem czynności polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; l) rozpatrzenia petycji o uroczyste uczczenie 100 rocznicy uchwalenia pierwszej – Polskiej Republikańskiej Konstytucji (Konstytucji Marcowej) z 1921/1922 r.

9. Sprawy różne.

10. Zakończenie obrad.

Redakcja TVBraniewo24
Udostępnij:
Oceń:

Komentarze (8)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

kkete
08.09.2023, 9:22
kkete
Czy aktualnie ma sens to - https://www.tarbonus.pl/produkt/zurawie-stacjonarne/ ? Jak zdobyć uprawnienia na żurawie stacjonarne? To wystarczy? I czy znajdę po tym pracę?
Mieszkanka
10.01.2023, 18:58
Mieszkanka
Mało co się dzieje w tym mieście. Czy potrzebny zastępca?
Mieszkaniec
11.01.2023, 11:52
Mieszkaniec
To zależy ile zamierza robić burmistrz. Jeśli palić pod urzędem i dyrygować grabieniem liści to zastępca potrzebny. Do tej pory zastępcy byli ludźmi burmistrza do roboty i nie rzucali się w oczy. Krasiński był pierwszym ciągle widocznym, bo Pietkiewicz leń i mu się nie chciało z Ronina ruszać. Zresztą sam wie, że nie umie nawet z kartki przeczytać co mu napiszą, więc nie pcha się do ludzi. A Krasiński to lubi. No i nagle Pietkiewiczowi zaczęło przeszkadzać, że Krasiński robi to co mu sam nakazał. Zapewne ten nowy będzie jak poprzedni zastępcy czyli niewidoczny. Dlatego "sonda" Jakim zastępca był Krasiński prowadzona na fb Lubię Frombork jest bez sensu, połowa jej uczestników nie potrafiłaby nawet wymienić tych poprzednich z nazwiska, a co dopiero powiedzieć czym się zajmowali i z jakim skutkiem.
Mieszkaniec
10.01.2023, 12:50
Mieszkaniec
27 grudnia burmistrz odwołał zastępcę i na sesji 2 dni później nie wspomina o tym słowem, dopiero po wywołaniu do odpowiedzi przez radnego. 2 stycznia powołał nowego zastępcę (czyli miał już sprawę obmyśloną dawno) i znów cisza. Nie ma się czym/kim chwalić?
Uuu
01.01.2023, 14:07
Uuu
Braniewo24 czy Frombork24
m
31.12.2022, 8:48
m
Jaki pani ma tupet zeby publicznie wypowiadac się z głupia gatka i głupią miną
mieszkaniec
31.12.2022, 7:56
mieszkaniec
Zastepca teraz pewnie bedzie sekretarz albo obejmie dwa stanowiska bo taka pracowita.
Mieszkaniec
29.12.2022, 17:58
Mieszkaniec
Radny pyta o ważność opinii do uchwały i nikt mu nie odpowiada, burmistrz coś pierniczy o zmienności budżetu, księgowa o małych zmianach a prawnik udaje że go nie ma. Bo wszyscy wiedzą że powinna być nowa opinia. Anormalne to jest że radny musi radni muszą wyciągać z burmistrza info o odwołaniu wiceburmistrza. Urząd nie może być trampoliną do karier, chyba że dla radnego Pietkiewicza całą kadencję 2014-2018 skupiającego się na autopromocji i opluwaniu Wrońskiej. Burmistrz utracił zaufanie do Krasińskiego więc go odwołał z vice i dał nowy dobry stołek, ale nie powie jaki, bo nie. Wyjaśnienia i sprawy różne w połowie ucięte życzeniami żeby się radni nie dopytywali. Radna łubu-dubu "więcej zaufanych ludzi", ta kurna z ORMO. Czy ten gość uważa że gmina to jego własność? Bo tak się zachowuje. P.S. Panie Zabłocki, 20 lat temu szpital walczył z kotłownią, i wychodził sobie kasę na swoje kotły miałowe. W pewnym sensie im zawdzięczamy obecne problemy, bo gdyby nie ich ambicje sieć do szpitala, z której można zasilać osiedle domów, leżałaby w ziemi od 2002 r.