W środę kolejna sesja rady miasta

15 lutego 2017 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa przy ul. Kościuszki 111 odbędzie się XXIX sesja Rady Miejskiej w Braniewie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad .
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Wręczenie statuetek zasłużonym mieszkańcom Braniewa za całokształt dotychczasowych działań na rzecz miasta.
 5. Zatwierdzenie protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa ze średniej wynagrodzeń nauczycieli za 2016 rok.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z działalności między sesjami .
 8. Interpelacje i zapytania .
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w statucie Miejskiego Ośrodka Sportu ZATOKA w Braniewie stanowiącym załącznik do uchwały nr XVI/84/15 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 25 listopada 2015 roku (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego 2015 poz. 5310).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lub przekazaniu w użytkowanie wieczyste nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/253/14 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Braniewo.
 13. Przerwa.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII/192/16 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Miasta Braniewa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2017 r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/190/16 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2017 – 2022.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za 2016 rok i zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Braniewie na 2017 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy komisji stałych za 2016 rok oraz zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Braniewie na 2017 rok.
 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 20. Sprawy różne.
 21. Zakończenie obrad.
Redakcja TVBraniewo24
Udostępnij:
Oceń:

Komentarze (3)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

zmotoryzowany
15.02.2017, 10:59
zmotoryzowany
No w sumie, skoro się ma tv na wyłączność, to można takie numery odstawiać :)
Obywatel
15.02.2017, 10:26
Obywatel
Dlaczego nie ma Sesji Live czyżby Pani Burmistrz Trzcińska się czegoś obawiała jak i Przewodniczący Frąckiewicz obawiał się czegoś wiem wiem że jak ktoś coś chlapnie jęzorem by było można wyciąć.
zmotoryzowany
15.02.2017, 8:22
zmotoryzowany
Czy będzie relacja na żywo z sesji ?