XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Braniewie [na żywo]

13 grudnia o 9.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa przy ulicy Kościuszki 111 odbędzie się XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Braniewie. Obrady będziemy transmitowali na żywo.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Zatwierdzenie protokołu z XXXVII sesji Rady Miejskiej.

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z działalności między sesjami.

6. Interpelacje i zapytania .

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Braniewie Nr XX/124/16 z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną gruntów położonych na terenie Gminy Miasta Braniewa.

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Braniewa.

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości kwoty stanowiącej podstawę obliczenia dotacji dla Centrum Integracji Społecznej w Braniewie prowadzonego przez Braniewskie Stowarzyszenie Abstynenckie .

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok .

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie.

12. Przerwa.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/88/11 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego pn. „Kompleks Rekreacyjno-Rehabilitacyjny Zdrowe Braniewo Kryta Pływalnia w Braniewie”.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2017 r.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków , które nie wygasają z upływem 2017 r.

16. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2018 – 2023.

17. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu miasta na 2018 rok:

  • przedstawienie projektu uchwały przez Burmistrza Miasta
  • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
  • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej
  • dyskusja nad projektem uchwały budżetowej
  • głosowanie uchwały budżetowej

18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

19. Sprawy różne.

20. Zakończenie obrad.

Redakcja TVBraniewo24
Udostępnij:
Oceń:

Komentarze (2)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Kamila
29.12.2017, 10:13
Kamila
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości kwoty dla Centrum Integracji Społecznej w Braniewie, najpierw trzeba zapoznać Panie Wiceprzewodniczący się z Ustawą o Zatrudnieniu Socjalnym w sprawie potrącania zwolnień oraz nieobecności i z informacją o tym, kto wypłaca świadczenia integracyjne dla uczestników, a nie wysuwać insynuacje że ludzie są krzywdzeni i otrzymują niesprawiedliwe "wypłaty".Poza tym są to kursanci reintegracji a nie pracownicy,i nie obowiązuje ich Kodeks Pracy.
zagadka
16.12.2017, 12:05
zagadka
Ile osób zostało zatrudnionych jako pomoc administracyjna (żeby ominąć konkursy) w UM w Braniewie?