XLI sesja Rady Miejskiej w Braniewie

XLI sesja Rady Miejskiej w Braniewie fot. redakcja
W środę, 21 lutego po raz 41. w obecnej kadencji zebrała się Rada Miasta Braniewa. Podczas obrad radni wysłuchali sprawozdania burmistrza z działalności między sesjami oraz przyjęli 11 uchwał. Najwięcej czasu poświęcili dyskusji nad projektem uchwały w sprawie nowej sieci szkół. W punkcie "interpelacje i zapytania" radny Falkowski pytał m.in. o sprawę odwołania dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Braniewie oraz wyroku sądu pracy dotyczącego zwolnienia pracownika basenu.

Część 1 

Otwarcie obrad, stwierdzenie prawomocności i zatwierdzenie porządku. Zatwierdzenie protokołu z XL sesji Rady Miejskiej. Przedstawienie Planu wspomagania szkół i przedszkoli Miasta Braniewa w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych” wraz z harmonogramem wdrażania. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z działalności między sesjami. Interpelacje i zapytania. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej nr XXX/204/17 z dnia 22.03.2017 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali i budynków stanowiących własność Gminy Miasta Braniewa oraz udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Braniewa, położonej w Braniewie przy ul.Grzybowej. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/212/17 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

 

Część 2

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/258/17 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Załącznika nr 1 do Uchwały Nr XL/275/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasta Braniewa na lata 2017-2032. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Braniewskiego ( dot. kwoty 20.000 zł).
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Braniewskiego ( dot. kwoty 30.000 zł). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/272/17 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2018-2023. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 r. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy komisji stałych za 2017 rok i zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Braniewie na 2018 rok. Sprawy różne.

Redakcja TVBraniewo24
XLI sesja Rady Miejskiej w Braniewie część 1
— Redakcja TVBraniewo24
XLI sesja Rady Miejskiej w Braniewie część 2
— Redakcja TVBraniewo24
Udostępnij:
Oceń:

Komentarze (2)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Jaj
03.03.2018, 20:31
Jaj
A co gwiazda z Elbląga taka milcząca? Koniec kadencji i pokora przyszła?
wyborca
24.02.2018, 8:40
wyborca
No i Radny Falkowski wywołał zimę. Empegieka do roboty! Oszczędności nie będzie.