BPG Polska Audyt

Warszawa 00-203
Bonifraterska 17

Grupa BPG od rozpoczęcia działalności w 1979r. nie poprzestaje na ciągłym rozwoju i rozszerzeniu swojej działalność. W chwili obecnej BPG reprezentowana  w trzech państwach w Europie, m.in. jest w dziesięciu miastach w Niemczech, w dwóch w Polsce i jednym na Łotwie.

BPG Polska głównie specjalizuje się w świadczeniu usług na polu: przeprowadzania sprawozdań finansowych, które są sporządzone zgodnie z polskimi przepisami prawa i IFRS, HGB, US GAAP oraz innymi standardami rachunkowości, prowadzi usługi w zakresie doradztwa podatkowego, audytu systemów informatycznych, prowadzenia ksiąg rachunkowych jak i usług płacowo-kadrowych. Dodatkowo prowadzi usługi pokrewne dla firm i przedsiębiorstw o różnych formach prawnych i nie tylko.

Poprzez członkostwo w międzynarodowej organizacji  Kreston International,  posiadamy odpowiednie doświadczenie oraz wiedzę w rozwiązywaniu problemów na poziomie dwóch i więcej krajów, członków Unii Europejskiej, oraz krajów spoza jej obszaru. Staramy się, aby nasze usługi były dostarczane zarówno polskim firmom, które działają poza granicami naszego kraju, jak też firmom zagranicznym, które prowadzą działalność w Polsce.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu mamy możliwość świadczenia kompleksowej opieki i wsparcia merytorycznego w wyszukiwaniu optymalnych rozwiązań indywidualnie dla każdego Klienta.

Dogłębna analiza warunków gospodarczych oraz ustawodawczych, ciągłe kształcenie i rozwój naszych pracowników, a ponad to użycie najnowszych technik gwarantują obsługę naszych Klientów na najwyższym z możliwych poziomów.