I Międzynarodowy Braniewski Festiwalu Folkloru - dzień pierwszy