XXX sesja Rady Miasta Braniewa

START22 marca 2017, 9:00
KONIEC22 marca 2017, 13:00
MIEJSCEUrząd Miasta w Braniewie ul. Kościuszki 111
ORGANIZATORRada Miasta Braniewa

22 marca 2017 roku  o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa przy ulicy  Kościuszki 111 odbędzie się XXX sesja Rady Miejskiej w Braniewie.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie obrad .
 2. Podziękowanie Panu Tibalibwa Freddie Kagulire za obywatelską postawę.
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Zatwierdzenie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej.
 6. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie wraz ze sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016 rok.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z realizacji w roku 2016 zadań własnych Miasta realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i realizacji innychzadań określonych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2014-2016.
 8. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z działalności między sesjami .
 9. Interpelacje i zapytania .
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali i budynków stanowiących własność Gminy Miasta Braniewa oraz udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatkowego regulaminu wynagradzania nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Braniewa pn. „Regulamin Programu Dobrowolnych Odejść w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Braniewa”.
 14. Przerwa.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Braniewa w 2017 roku.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na nieruchomości gruntowej-parking stanowiący własność Gminy Miasta Braniewa.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2017 r.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/190/16 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2017 – 2022.
 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 20. Sprawy różne.
 21. Zakończenie obrad.

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.