XXXVII sesja Rady Miejskiej w Braniewie

START15 listopada 2017, 9:00
KONIEC15 listopada 2017, 12:00
MIEJSCEUrząd Miasta w Braniewie, ul. Kościuszki 111
ORGANIZATORPrzewodniczący Rady Miejskiej w Braniewie

15 listopada 2017 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa przy ulicy Kościuszki 111 odbędzie się XXXVII sesja Rady Miejskiej w Braniewie.

 

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie obrad .
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie protokołu z XXXVI sesji Rady Miejskiej.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z działalności między sesjami .
 6. Interpelacje i zapytania .
 7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z wykonania zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Senatu Rzeczypospolitej w Braniewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Senatu Rzeczypospolitej w Braniewie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Braniewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 5 w Braniewie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Jana Pawła II w Braniewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 6 im. Jana Pawła II w Braniewie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Miasta Braniewa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.
 12. Przerwa.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2017 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Braniewa.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Braniewa oraz zwolnienia od podatku od nieruchomości.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/74/07 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawki podatku rolnego na terenie miasta Braniewa oraz warunków i trybu zwolnienia z podatku rolnego.
 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 18. Sprawy różne.
 19. Zakończenie obrad.

 


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.