Ogłoszenie zablokowane

Ogłoszenia

Ogłoszenie zablokowane

Studia Podyplomowe - Administracja

Studia Podyplomowe - Administracja

Studia podyplomowe w Bartoszycach

 

- szeroka oferta kierunków pedagogicznych:

 • Oligofrenopedagogika,
 • Andragogika,
 • Przygotowanie pedagogiczne,
 • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna,
 • Geografia w szkole,
 • Biologia w szkole,
 • Matematyka w szkole,
 • Pedagogika specjalna,
 • Resocjalizacja,
 • Terapia rodzin,
 • Zarządzanie w oświacie,
 • i inne,

- kierunki administracyjne:

 • Administracja publiczna,
 • E-administracja,
 • Kontrola zarządcza,
 • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych,
 • Samorząd terytorialny,

- kierunki pozostałe:

 • Architektura krajobrazu,
 • Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe,
 • Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia,
 • Logistyka,
 • Międzyuczelniane Studium Cyberbezpieczeństwa,
 • Organizacja pomocy społecznej i pracy socjalnej,
 • Rolnictwo,
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • Zarządzanie w biznesie,
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia,
 • Zielarstwo i fitoterapia.

 

 

Rekrutacja:

Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Kursów Zawodowych

ul. Konopnickiej 2A

11-200 Bartoszyce

tel. 89 7620790,

tel. 601 663 586,

tel. 507 069 619.

 

www.szkoleniagrabowski.pl

0,00
897620790
507 069 619

Konopnickiej 2A