Regulamin

 

§ I Postanowienia ogólne, rejestracja konta

 1. Portal Telewizja Braniewo24 jest serwisem internetowym o charakterze informacyjno-publicystycznym i promocyjnym regionu warmińskiego, skupionego wokół wydarzeń związanych z powiatem braniewskim. Treści na nim prezentowane mogą być materiałami zarówno dziennikarskimi, promocyjnymi jak i reklamowymi.
  1. Wydawcą jest Firma F.H.U. Słodka Dziurka  NIP 582-101-86-18 z siedzibą w Braniewie, ul. Elbląska 14A,  działająca na podstawie Wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Regulamin ten, określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Wydawcę Portalu, na rzecz użytkowników, polegających na umożliwieniu przeglądania treści portalu, wysyłania artykułów, dodawania komentarzy oraz zamieszczania wpisów w katalogu firm i dodawania ogłoszeń.
 3. Przeglądanie portalu, wysyłanie artykułów, dodawanie komentarzy oraz zamieszczanie wpisów w katalogu firm i dodawanie ogłoszeń oznacza akceptację postanowień zawartych w regulaminie.
 4. Dostęp do treści portalu TVBraniewo24.pl oraz możliwość zamieszczania komentarzy, ogłoszeń i wysyłania artykułów (poprzez formularz) mają wszyscy użytkownicy z wyłączeniem osób ujętych w par. III pkt 7.
 5. Dodawanie wydarzeń oraz dodawanie firm do katalogu wiąże się z koniecznością rejestracji konta w serwisie,
 6. Rejestracja w Serwisie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 7. Aby zarejestrować nowe konto w Serwisie, należy podać imię i nazwisko, nazwę użytkownika, hasło zabezpieczające dostęp do konta, adres email.
 8. Adres email nie będzie widoczny dla innych Użytkowników.
 9. Podanie danych osobowych w profilu Użytkownika jest dobrowolne. Zakres przetwarzania danych określono w zakładce Polityka prywatności

 

§ II Przesyłanie artykułów za pomocą formularzy: "Napisz do nas", "Dodaj artykuł"

 1. Wysyłając artykuł użytkownik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem oraz zgadza się na bezpłatne opublikowanie treści w serwisie TvBraniewo24.pl.
 2. Redakcja przyjmuje do publikacji tylko artykuły podpisane imieniem i nazwiskiem
 3. Wysyłając artykuł użytkownik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem oraz zgadza się na bezpłatne opublikowanie treści w serwisie TvBraniewo24.pl.
 4. Zabrania się umieszczania materiałów niezgodnych z polskim prawem, nawołujących do łamania prawa, przemocy, zawierających wulgaryzmy itp.
 5. Zabrania się umieszczania materiałów noszących znamiona agitacji politycznej bądź będące reklamą produktów, usług lub innych witryn internetowych.
 6. Wysyłając treści użytkownik oświadcza, że posiada do nich prawa autorskie wynikające z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 7. Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do redagowania artykułów oraz obróbki zdjęć i filmów.
 8. Materiały wysłane przez użytkownika trafiają do redakcji, która je zatwierdza lub odrzuca.
 9. Redakcja nie ma obowiązku umieszczania wszystkich treści przesłanych poprzez formularze.
 10. Wysłanie informacji oznacza jednocześnie zgodę na ich publikację.

 

 §  III Zamieszczanie komentarzy

 1. Użytkownicy portalu TVBraniewo24 publikują swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 2. Osoby zamieszczające wypowiedzi, naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, powinny liczyć się z tym, że mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
 3. Wydawca ma prawo przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom ścigania.
 4. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników treści naruszających dobra osobiste, naruszających zasady etyczne oraz propagujące przemoc i łamanie prawa.
 5. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach portalu  TVBraniewo24 treści o charakterze reklamowym oraz komentarzy zawierających odnośniki do innych stron www, w tym odnośniki do stron partii politycznych
 6. Opinie i uwagi do redakcji TVBraniewo24 należy kierować na adres redakcja@tvbraniewo24.pl. Uwagi zamieszczane w komentarzach będą usuwane.
 7. Redakcja Portalu, zastrzega sobie prawo do usuwania treści,  jak również prawo do blokowania dostępu do treści w stosunku do osób notorycznie naruszających postanowienia regulaminu.
 8. Redakcja TVBraniewo24, zastrzega sobie prawo do wyłączenia możliwości komentowania artykułów w serwisie, bez podawania przyczyn takiego działania.
 9. W przypadku stwierdzenia przez użytkownika treści wymienionych w pkt 4, osoba zainteresowana może zwrócić się do Wydawcy z wnioskiem o sprawdzenie komentarza za pośrednictwem odnośnika przy danej treści "zgłoś" lub usunięcie komentarza  za pośrednictwem:

a) poczty elektronicznej na adres: komentarze@tvbraniewo24.pl (Treść korespondencji powinna zawierać:  Imię i nazwisko zgłaszającego, nr telefonu, tytuł artykułu lub tematu pod którym wnioskodawca stwierdził naruszenie pkt. 4 oraz treść komentarza i datę jego publikacji).

§  IV Umieszczanie informacji w "Kalendarzu wydarzeń"

 1. Kalendarz wydarzeń pełni funkcję informacyjno-promocyjną wydarzeń odbywających się na terenie powiatu braniewskiego.
 2. Możliwość dodawanie wydarzeń mają tylko zarejestrowani użytkownicy.
 3. Dodawanie wydarzeń jest bezpłatne za wyjątkiem przedsięwzięć o charakterze komercyjnym.
 4. Koszt umieszczenia w kalendarzu informacji o przedsięwzięciu komercyjnym wynosi 200 zł.
 5. Użytkownik w momencie dodawania wydarzenia do Kalendarza oświadcza, że treść wydarzenia jest zgodna z prawdą.
 6. Wydarzenia dodawane przez Użytkowników muszą zostać zatwierdzone przez Administratora, aby zostały opublikowane w Serwisie.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do akceptacji edycji, odrzucenia lub usunięcia wydarzenia bez podania przyczyny

 

§ V Prawa autorskie

 1. Wszelkie prawa do zawartości  Portalu TVBraniewo24.pl są zastrzeżone.
 2. Żadna część serwisu nie może być w całości lub części kopiowana i ponownie publikowana oraz transmitowana bez uprzedniej zgody Wydawcy. 

 

§ VI Polityka prywatności

Dostępna pod linkiem

§ VII Postanowienia końcowe

 1. Wydawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Wydawca poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej www.tvbraniewo24.pl
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania.