XXVIII sesja Rady Gminy Płoskinia

W piątek, 25 lutego 2022 roku, w sali Biblioteki Publicznej Gminy Płoskinia, odbędzie się XXVIII zwyczajna sesja Rady Gminy Płoskinia. Rozpoczęcie obrad zaplanowano na 9.00.
 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/215/2021 Rady Gminy Płoskinia z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płoskinia na lata  2022-2032.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022 – 2026.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego Gminy Płoskinia na 2022 r. ,,Korpus Wsparcia Seniorów ".
 8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach za 2021 rok
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie nieruchomości położonych na terenie gminy Płoskinia.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w  sprawie nieodpłatnego przejęcia do zasobu gminy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. 
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w  sprawie  przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek Nr 321, 322, 3 i część działki Nr 22 położonych miejscowości Trąbki obręb Chruściel  oraz część działki 369 obręb Dąbrowa gm. Płoskinia.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Płoskinia w 2022 roku”.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w dniu 21 grudnia 2021 r. uzupełnionej w dniu 12 stycznia 2022 r.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w dniu 31 grudnia 2021 r.
 18. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 19. Interpelacje radnych.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zakończenie obrad.

Redakcja TVBraniewo24
Udostępnij:
Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.