Podatek VAT a formularz VAT-R – co należy wiedzieć, żeby otrzymać status podatnika czynnego?

fot. _
Założenie firmy wiąże się z wieloma obowiązkami. Przedsiębiorcę czeka szereg dokumentów, które musi wypełnić, aby jego działalność funkcjonowała zgodnie z zasadami prawa. Jednym z obowiązków jest rejestracja VAT. Podatnicy, którzy będą rozliczać VAT muszą złożyć wniosek poprzez wypełnienie formularza VAT-R. Ten artykuł pomoże wyjaśnić podstawowe zagadnienia związane z podatkiem VAT oraz formularzem VAT-R.

Czym jest podatek VAT?

Podatek VAT (Value Added Tax) jest to system podatkowy, który obowiązuje w wielu krajach na całym świecie. Jest to podatek konsumpcyjny, pobierany na etapie sprzedaży towarów i świadczenia usług. Podatek VAT nakłada się na wartość dodaną przez przedsiębiorców na różnych etapach produkcji i dystrybucji towarów lub usług.

Podstawową zasadą podatku VAT jest to, że przedsiębiorcy płacą podatek od różnicy między wartością sprzedaży produktów/usług a wartością zakupu materiałów i usług niezbędnych do ich wytworzenia. W efekcie, konsument końcowy płaci VAT tylko za wartość dodaną na poszczególnych etapach produkcji i sprzedaży, a nie za pełną wartość produktu.

Podatek VAT jest ważnym źródłem dochodów dla państwa, a jego wprowadzenie ma na celu zmniejszenie nielegalnej ekonomii, zapewnienie sprawiedliwości podatkowej oraz finansowanie usług publicznych i inwestycji państwowych.

Rodzaje stawek podatku VAT w Polsce

W Polsce istnieją różne rodzaje stawek podatku VAT, które zastosowane są w zależności od rodzaju towarów lub usług. Oto główne rodzaje stawek VAT w Polsce:

 • Stawka podstawowa (23%)

Stawka ta jest najwyższą stawką VAT w Polsce i dotyczy większości towarów i usług, takich jak elektronika, odzież, sprzęt AGD, usługi telekomunikacyjne, usługi gastronomiczne, itp.

 • Stawka obniżona (8%)

Stawka obniżona jest stosowana do niektórych produktów i usług o niższym znaczeniu społecznym lub kulturowym, takich jak niektóre rodzaje żywności (np. żywność podstawowa, woda pitna), niektóre publikacje, niektóre usługi medyczne i opieka społeczna, itp.

 • Stawka preferencyjna (5%)

Stawka preferencyjna VAT wynosi 5% i jest zastosowana w odniesieniu do niektórych specjalnych kategorii towarów i usług, takich jak leki refundowane, niektóre usługi hotelarskie, usługi związane z turystyką kwalifikowaną, niektóre usługi transportowe, itp.

 • Stawka 0% (VAT zerowy)

Stawka 0% oznacza, że nie jest pobierany żaden podatek VAT od sprzedaży towarów lub usług. W Polsce stawka 0% jest stosowana m.in. do niektórych usług międzynarodowych (np. eksport towarów poza teren UE, usługi w transporcie międzynarodowym), dostawy towarów do państw trzecich, niektórych usług transportowych oraz niektórych usług finansowych.

 • Podatek zwolniony

Istnieją też kategorie towarów i usług, które są zwolnione z VAT, co oznacza, że nie są one objęte opodatkowaniem VAT. Przykłady towarów i usług zwolnionych to niektóre usługi medyczne, usługi edukacyjne, niektóre operacje związane z nieruchomościami, dostawy niektórych towarów dla osób niepełnosprawnych itp.

Jak wygląda rejestracja VAT w 2023 r.?

W Polsce proces rejestracji VAT jest przeprowadzany przez Urząd Skarbowy lub elektronicznie za pośrednictwem platformy e-usługi Ministerstwa Finansów. Oto ogólne kroki, jakie należy podjąć w celu zarejestrowania firmy jako płatnika VAT w Polsce:

 • założenie firmy,

 • wybór właściwego rodzaju VAT (np. czynny, zwolnionym ryczałtowy, w zależności od rodzaju działalności),

 • złożenie wniosku VAT-R,

 • oczekiwanie na decyzję.

Formularz VAT-R

VAT-R to formularz rejestracyjny, który jest używany w Polsce do zgłoszenia rejestracji podatku VAT dla nowo powstałej firmy lub przedsiębiorstwa. VAT-R jest skrótem od "VAT-Rejestracja".

Jaki jest cel formularza VAT-R?

Głównym celem formularza VAT-R jest zgłoszenie organowi podatkowemu (Urząd Skarbowy) chęci rozpoczęcia działalności gospodarczej, w wyniku czego firma zostaje zarejestrowana jako podatnik VAT.  Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i uzyskaniu numeru identyfikacji podatkowej VAT (NIP-VAT), firma będzie zobowiązana do opłacania i rozliczania podatku VAT w Polsce. Do poprawnego rozliczania podatku VAT niezbędne będzie zatrudnienie profesjonalnego biura rachunkowego: https://www.ifirma.pl/biuro-rachunkowe-online

Jakie informacje zawiera formularz VAT-R?

Formularz VAT-R zawiera informacje dotyczące przedsiębiorcy lub przedsiębiorstwa, takie jak nazwa, adres, numer NIP (jeśli już istnieje), rodzaj działalności gospodarczej, prognozowany obrót, rodzaj podatku VAT (np. VAT czynny, zwolniony, obniżony) i wiele innych danych, które są potrzebne do właściwej rejestracji.

Kogo dotyczy formularz VAT-R?

Formularz VAT-R muszą złożyć przedsiębiorcy  zarejestrowani jako podatnicy VAT. Obowiązek ten odnosi się zarówno osób fizycznych prowadzących działalność na własny rachunek, jak i osób prawnych. Zawsze warto skonsultować się z odpowiednim doradcą, który pomoże rozwiać wszelkie wątpliwości w przypadku zakładania działalnosci gospodarczej:  https://www.ifirma.pl/rejestracja-firmy

Jak złożyć VAT-R online?

Formularz VAT-R można złożyć za pośrednictwem platformy e-usługi Ministerstwa Finansów, co znacznie ułatwia proces rejestracji dla przedsiębiorców.

Instrukcja wypełniania wniosku VAT-R:

 1. Po wejściu na stronę biznes.gov.pl należy zaznaczyć “zmień dane w CEIDG” a następnie kliknąć “rozpocznij”.

 2. Zalogować się za pomocą wybranej metody i zapoznać ze stroną “ważne informacje”.

 3. Po przejściu dalej zaznaczyć “chce edytować wpis, wysłać dokumenty do ZUS, lub urzędu skarbowego”, wskazać datę powstania zmiany i kliknąć dalej.

 4. Na kolejnej stronie w sekcji załączniki zaznaczyć “podatek VAT, VAT-R” i kliknąć dalej.

 5. Wskazać swoje faktyczne miejsce zamieszkania i po przejściu na kolejną stronę zaznaczyć “ubezpieczenie społeczne ZUS”

 6. Następnie wybrać Urząd Skarbowy oraz cel zgłoszenia: “rejestracja podatnika VAT”.

 7. Pod punktem “chcę zarejestrować się jako podatnik zwolniony z VAT” zaznaczyć “nie”.

 8. W dalszej kolejności podać imiona ojca i matki.

 9. Na następnej stronie należy rozwinąć okienko “wybierz tytuł podatkowy” i zaznaczyć punkty 29 i 36 (jeżeli zakładając działalność gospodarczą od razu wiadomo, że będzie się świadczyć usługi doradcze lub usługi niepodlegające pod zwolnienie z vat i nie ma się prawa do skorzystania ze zwolnienia), punkt 33 (jeżeli chce się zarejestrować do VAT dobrowolnie) albo punkty 35 i 36 (jeżeli zakłada się działalność, korzysta ze zwolnień i dopiero później wprowadzi usługi doradcze).

 10. Należy wskazać datę rozpoczęcia obowiązku podatkowego (standardowo musi to być data o 1 dzień późniejsza niż bieżąca. Jeżeli świadczy się usługi doradcze lub niepodlegające zwolnieniu z VAT zgłoszenie musi zostać złożone z datą rozpoczęcia działalności. Jeżeli wniosek składany jest po czasie, koniecznie trzeba podać datę wsteczną - wtedy najlepiej bezpośrednio skontaktować się z Urzędem Skarbowym).

 11. Punkt “zwolnienie z usług finansowych, o których mowa w ustawie o VAT” dotyczy podatników świadczących o którekolwiek z tych usług. Jeżeli żaden zakres tych usług nie wchodzi w zakres danej firmy, nie należy tego punktu uzupełniać.

 12. W punkcie “wybieram metodę kasową rozliczenia podatku VAT” trzeba zaznaczyć tak lub nie w zależności od tego czy chce się z tej metody korzystać.

 13. W punkcie “szczególne procedury” należy zaznaczyć opcję zgodną ze stanem faktycznym a następnie przejść dalej.

 14. Jeżeli planowane jest dokonywanie transakcji zagranicznych, należy zaznaczyć opcję “chcę zarejestrować się do VAT-UE”  – nie generuje to dodatkowych kosztów.

 15. Jako przewidywaną datę rozpoczęcia należy wskazać tę samą datę, która została wskazana w punkcie dotyczącym tytułu obowiązku podatkowego.

 16. Następnie należy zaznaczyć opcję “miesięczna deklaracja VAT” i wybrać miesiąc za który będzie złożona pierwsza deklaracja.

 17. W dalszej kolejności trzeba wybrać swój Urząd Skarbowy (uzupełnienie danych kontaktowych jest dobrowolne, ale przyspieszy kontakt z Urzędem Skarbowym w przypadku ewentualnych nieścisłości dotyczących wniosku VAT-R).

 18. Po przejściu do następnej strony należy wskazać “rezygnuję ze złożenia wniosku o wydanie potwierdzenia rejestracji do VAT” – posiadanie potwierdzenia nie jest obowiązkowe a wniosek VAT-R będzie można pobrać ze swojego konta przedsiębiorcy.

 19. Na kolejnej stronie należy zapoznać się z oświadczeniem i  zaznaczyć opcję “tak, składam oświadczenie”.

 20. Na koniec należy sprawdzić poprawność danych.

 21. Gotowy wniosek VAT-R można podpisać elektronicznie i wysłać. 

Aby uniknąć jakichkolwiek błędów podczas wypełniania wniosku VAT-R warto skorzystać z pomocy specjalistów: https://www.ifirma.pl/formularz-vat-r-rejestracja-do-vat-w-2023-roku

Jak rozliczyć podatek VAT w Polsce?

Rozliczenie podatku VAT w Polsce jest procesem, w którym przedsiębiorca lub podatnik oblicza należny podatek VAT na podstawie dokonanych transakcji sprzedaży i zakupu towarów lub usług. W Polsce podatnicy VAT zobowiązani są do regularnego składania deklaracji podatkowych i płacenia podatku w terminie. Oto ogólne kroki, jak rozliczyć podatek VAT w Polsce. Aby mieć pewność, że podatek zostanie rozliczony w sposób odpowiedni, najlepiej skorzystać z usług doświadczonych księgowych: https://www.ifirma.pl/ksiegowosc-online .

 

Artykuł partnera
Udostępnij:
Oceń:

Komentarze (1)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

mary christina
22.02.2024, 15:03
mary christina
LEGIT AND FAST WAY TO RECOVER YOUR BITCOIN/CRYPTO 2024 I was scammed over ( $345,000 ) by someone I met online on a fake investment project. I started searching for help legally to recover my money and I came across a lot of Testimonies about ETHICREFINANCE Recovery Expects. I contacted them providing the necessary information's and it took the experts about 27hours to locate and help recover my stolen funds. I am so relieved and the best part was, the scammer was located and arrested by local authorities in his region. I hope this help as many out there who are victims and have lost to these fake online investment scammers. I strongly recommend their professional services for assistance with swift and efficient recovery. They can reached through the link below. Email Address: ethicsrefinance @gmail com Telegram: @ethicsrefinance