Płoskinia: W czwartek radni uchwalą budżet na 2019 rok

W najbliższy czwartek, 20 grudnia, o godz.14.00 w sali widowiskowej Biblioteki Publicznej w Płoskini po raz drugi w nowej kadencji zbiorą się radni Gminy Płoskinia. W porządku obrad znalazło się kilkanaście uchwał, najważniejsze dotyczą: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2028 oraz przyszłorocznego budżetu. Sesja będzie transmitowana na żywo.

 

 

Proponowany porządek obrad;

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/251/2017 Rady Gminy Płoskinia z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płoskinia na lata 2018-2028
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Płoskinia z dnia 29 czerwca 2018r w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z zakupem inwestycyjnym średniego samochodu gaśniczego dla OSP w Płoskini.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia dopłaty dla odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLV/306/2018 Rady Gminy Płoskinia z dnia 28 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej na terenie gminy Płoskinia.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych na terenie Gminy Płoskinia.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obrębach Chruściel, Dąbrowa i Tolkowiec w gminie Płoskinia.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych, zasiłku celowego na żywność dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Płoskinia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami ,o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Płoskini.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Płoskinia na 2019 rok.
 16. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028.
 17. Odczytanie opinii komisji stałych Rady Gminy Płoskinia w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028.
 19. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2019 rok.
 20. Odczytanie opinii komisji stałych Rady Gminy Płoskinia w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2019 rok.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płoskinia na 2019 rok.
 22. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 23. Interpelacje radnych .
 24. Wolne wnioski.
 25. Zakończenie obrad
Redakcja TVBraniewo24
Udostępnij:
Oceń:

Komentarze (2)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

sołtys
24.12.2018, 7:07
sołtys
budżet budżetem a od nowego roku kobieta pana wójta będzie pracowała w gminie. nepotyzm.... broń Boże!!
Adrian Bayford
20.12.2018, 23:30
Adrian Bayford
Hello Do you need a loan? We offer loans and financial services of all kinds. Our loans are both long and short, with favorable interest rates. We offer 2% interest rate loans, please contact us for more information via (adribay0008@gmail.com)