V sesja Rady Miejskiej we Fromborku

W czwartek 21.02.2019 o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku odbędzie się V zwyczajna sesja Rady Miejskiej we Fromborku. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z IV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 10.01.2019 roku.

5. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 10.01.2019 roku.

6. Sprawozdanie z pracy Burmistrza.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • zmian w budżecie;
 • zatwierdzenia do realizacji projektu „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork- edycja II”, zabezpieczenia środków na realizację projektu „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork- edycja II” oraz upoważnienia Kierownika Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Fromborku do realizacji projektu „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork- edycja II” realizowanego w ramach Osi priorytetowej RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działanie RPWM.11.02.00 „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”, Poddziałanie RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe;
 • przyjęcia części dotacji projektu „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork- edycja II” realizowanego w ramach Osi priorytetowej RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działanie RPWM.11.02.00 „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”, Poddziałanie RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe;
 • zatwierdzenia do realizacji projektu „Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych w gminach Frombork i Braniewo" oraz upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Fromborku do realizacji projektu „Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych w gminach Frombork i Braniewo” realizowanego w ramach Osi priorytetowej RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działanie RPWM.11.02.00 „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”, Poddziałanie RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe;
 • przyjęcia części dotacji projektu „Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych w gminach Frombork i Braniewo” realizowanego w ramach Osi priorytetowej RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działanie RPWM.11.02.00 „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”, Poddziałanie RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe;
 • zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Fromborku;
 • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Frombork na 2019 rok;
 • powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników w wyborach na ławników w wyborach uzupełniających kadencji 2016-2019;
 • ustalenia wysokości diet za pełnienie obowiązków sołtysa oraz zwrotu kosztów podróży dla sołtysów Gminy Frombork;
 • przekazania do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji skarg na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Frombork w kwestii przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu gminy Frombork;
 • wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka o numerze 103/5, obręb nr 6 miasta Fromborka przy ul. Kopernika dla której Sąd Rejonowy w Braniewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1B/00013672/5;
 • wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów;
 • obniżenia bonifikaty do pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wpisanej do rejestru zabytków oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka o numerze 163, obręb nr 4 miasta Fromborka przy ul. Starej dla której Sąd Rejonowy w Braniewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1B/00033928/1;
 • obniżenia bonifikaty do ceny nieruchomości gruntowych wpisanych do rejestru zabytków oznaczonych według ewidencji gruntów jako działki o numerach 120/2 i 123/4, obręb nr 6 miasta Fromborka przy ul. ZHP dla których Sąd Rejonowy w Braniewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach EL1B/00020975/1 i EL1B/00038124/0;
 • wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami umów dzierżawy na kolejny okres 3 lat po zakończeniu obowiązywania umów zawartych na okres 3 lat;
 • wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi najemcami umów najmu na kolejny okres 3 lat po zakończeniu obowiązywania umów zawartych na okres 3 lat;
 • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

8. Sprawy różne.

9. Zakończenie obrad.

Redakcja TVBraniewo24
Udostępnij:
Oceń:

Komentarze (11)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

fromborczanka
13.03.2019, 15:46
fromborczanka
Ukraina rządzi
hm?
02.03.2019, 0:34
hm?
czy sprawdzana jest niekaralność kandydatów na radnych?
pzpr
28.02.2019, 19:02
pzpr
Może na początku niektórzy niech się nauczą się po prostu grzecznie odpowiadać -dzień dobry .Rozumiem ,że ciężko słomę w butach ukryć ,ale warto spróbować.
meduza
27.02.2019, 21:04
meduza
Do KRZYŚ,,,,owa pani powinna być kierownikiem na granicy,,
krzyś
27.02.2019, 20:57
krzyś
czy pełniący obowiązki kierownika jednostki organizacyjnej gminy może być radnym w tej samej gminie?
zyta
28.02.2019, 12:45
zyta
może ale czy wypada ?
j23
27.02.2019, 15:40
j23
idzie wiosna to może należy zrobić porządek z ormowcem i jego śmieszną radą
Samarykanda
24.02.2019, 8:24
Samarykanda
Absencja jest "że tak powiem" wynikiem wymiany niewygodnych na swoich. To powszechna praktyka,więc nie widzę nieprawidłowości.Konkursy na urzędników będą miejmy nadzieję bardziej etyczne,mówię to oczywiście w trosce o dobro ogólne .
spoczko
24.02.2019, 0:35
spoczko
najważniejsze że prace wykonuje solidnie ,uczciwie i rzetelnie....pogrzebałem w sieci i takie wpisy znalazłem....... Tak, Młynary się cieszą z pozbycia despoty. Poszedł do Fromborka to tam luz blus jaki pracodawca pozwoli na wyjazdy w godzinach pracy 3 razy w tygodniu do innej pracy na uczelni. Dostanie 5 na rękę i dalej będzie brylował i prowadził wykłady o niczym...... Gbur, który ma duże mniemanie o własnej osobie i nieomylności a tak naprawdę nie ma bladego pojęcia o zarządzaniu jakimkolwiek majątku, tym bardziej gminy...nie wiem gdzie zdobył ten dyplom z ekonomii :? ...... Gratuluję super ekonomisty który zadłużył gminę Młynary na ponad 12 milionów Gmino Frombork trzymaj się? ....
Kasia
23.02.2019, 16:51
Kasia
Pani Zakrzewska to chyba jedyna rzetelna i konkretna osoba w tej Radzie :) bez stronniczości spełnia swoją funkcje. Gratulacje profesjonalizmu i własnego charakteru.ps. Pan Burmistrz nadal musi solidnie pracować nad sposobem wysławiania się, na takim stanowisku taka forma wypowiadania się jest niedopuszczalna.
Rollo
22.02.2019, 15:24
Rollo
Podwyżka śmieci 14.50 zl od osoby. Teraz czekmy na wodę, trzeba zapamiętać, kto był za. Podatek też już podnieśli.