VI sesja Rady Gminy Płoskinia

W najbliższy czwartek (29.08.2019) o godz. 9.00 w sali widowiskowej Biblioteki Publicznej w Płoskini obędzie się VI zwyczajna sesja Rady Gminy Płoskinia

Proponowany porządek obrad VI zwyczajnej Sesji Rady Gminy Płoskinia w dniu 29 sierpnia 2019 roku, godz. 9,00 w Sali widowiskowej Biblioteki Publicznej Gminy Płoskinia

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/25/2018 Rady Gminy Płoskinia z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płoskinia na lata 2019-2028.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
 7. Rozparzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Płoskinia na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Płoskinia.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia i nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Płoskini.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVI/259/2018 Rady Gminy Płoskinia z dnia 09 lutego 2018 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Płoskini.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Płoskinia zadania własnego Powiatu Braniewskiego pn. „ Organizacja Dożynek Powiatowych 2019”.
 13. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 14. Interpelacje radnych .
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad. 

 

Redakcja TVBraniewo24
Udostępnij:
Oceń:

Komentarze (1)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

ziom
28.08.2019, 22:59
ziom
paluszków jak mrówków