Gmina Płoskinia. We wtorek sesja budżetowa

fot. Archiwum redakcji
W najbliższy wtorek, 28.12.2021 o godz. 9.00 w sali Biblioteki Gminnej w Płoskini odbędzie się XXVI sesja Rady Gminy Płoskinia. Na ostatnim w tym roku posiedzeniu, radni zajmą się m.in. uchwałami związanymi z finansami gminy.

 

Proponowany porządek obrad XXVI  budżetowej  Sesji  Rady Gminy Płoskinia:


1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032.
4. Odczytanie opinii komisji stałych Rady Gminy Płoskinia w sprawie  projektu  Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2022-2032.
6. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie projektu  uchwały budżetowej  na 2022 rok.
7 .Odczytanie opinii komisji stałych Rady Gminy Płoskinia w sprawie projektu uchwały budżetowej  na 2022 rok.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płoskinia na 2022 rok.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr XVIII/155/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Płoskinia.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet radnym oraz zwrotu kosztów podróży.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów Gminy Płoskinia.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Płoskinia do Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów – Szlak Świętej Warmii.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia dopłaty dla odbiorców usług zbiorowego odprowadzenia ścieków.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/90/2019 Rady Gminy Płoskinia z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
17. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
18. Interpelacje radnych .
19. Wolne wnioski.
20. Zakończenie obrad.

 

Redakcja TVBraniewo24
Udostępnij:
Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.