Frombork: W czwartek sesja budżetowa

W ostatni czwartek grudnia (30.12.2021), w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku odbędzie się XXVII sesja Rady Miejskiej we Fromborku. Podczas posiedzenia radni zajmą się m.in. budżetem na 2022 rok.

 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 30.11.2021 r.

5. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na XXVI sesji zwyczajnej w dniu 30.11.2021 roku.

6. Sprawozdanie z pracy Burmistrza.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Frombork na 2022 rok:

a) odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Frombork na 2022 rok;

b) odczytanie opinii komisji i wniosków radnych;

c) odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów;

d) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;

e) przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii komisji i wniosków radnych;

f) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Frombork na lata 2022 – 2030;

g) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Frombork na 2022 rok.

8. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Frombork na lata 2021-2030;

b) zmian w budżecie na 2021 rok;

c) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Frombork na 2022 rok;

d) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024 w Gminie Frombork;

e) sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Frombork;

f) uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej we Fromborku na 2022 rok;

g) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Fromborku na 2022 rok;

h) pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

9. Sprawy różne.

10. Zakończenie obrad.

Redakcja TVBraniewo24
Udostępnij:
Oceń:

Komentarze (1)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Mieszkaniec
04.01.2022, 11:32
Mieszkaniec
1. Z końcem lutego 2021 wybrano w postępowaniu Agnieszkę Morawiak jako projektanta przebudowy ul. Pocztowej. Termin wykonania dokumentacji wynosił 4 miesiące. W budżecie na 2022 nie ma wykonania tej inwestycji. Jesienią pojawiła się informacja, że Agnieszka Morawiak, bez żadnego postępowania, zaprojektuje przebudowę Placu Górników. Realizacja tej przebudowy jest w budżecie na 2022. Czy należy rozumieć, że Urząd poszedł po rozum do głowy i zrezygnował z remontu ulicy, która żadnego remontu nie wymaga i zajął się placem, który remontu nie może się doprosić? Z pełnej transparentności polityki Urzędu dowiedzieć się tego nie da, dlatego pytam. 2. O co chodzi z zakupem fontanny na Rynek Miejski ujętym w budżecie? 3. Rozbudowa placu zabaw przy ulicy Portowej we Fromborku - na czym ma polegać? 4. Nowe lampy przy molo nie działają.