XXX sesja Rady Gminy Płoskinia

W najbliższy piątek (29.04.2022 r.) w sali widowiskowej Biblioteki Gminy Płoskinia, odbędzie się XXX sesja Rady Gminy Płoskinia. Obrady rozpoczną się o 9.15.

Proponowany porządek obrad.

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/215/2021 Rady Gminy Płoskinia z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płoskinia na lata 2022-2032.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXV/223/2014 Rady Gminy Płoskinia z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Płoskinia na lata 2022-2026.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Płoskini oraz uchwalenia Statutu.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Płoskini.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Płoskini.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Powiatowej Straży Pożarnej w Olsztynie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciężkiego pojazdu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Braniewie.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości niezabudowanej wraz z ustanowieniem służebności przejścia i przejazdu dla każdorazowych właścicieli działek sąsiednich.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Płoskinia na rzecz NEXERA Spółki z o. o. z siedzibą w Warszawie.
 14. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 15. Interpelacje radnych i wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad.

Redakcja TVBraniewo24
Udostępnij:
Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.