XXXII sesja sprawozdawcza Rady Gminy Płoskinia

fot. Archiwum redakcji
W środę, 29.06.2022 r. w sali widowiskowej Biblioteki Publicznej Gminy Płoskinia odbędzie się XXXII sprawozdawcza sesja Rady Gminy Płoskinia. Rozpoczęcie posiedzenia zaplanowano na godz. 9.00.

 

Transmisja pod adresem:  https://radni.tv/transmisja/?id=1007

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Płoskinia za 2021 rok.
 4. Debata nad Raportem o stanie Gminy Płoskinia za 2021 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Płoskinia wotum zaufania.
 6. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2021 rok.
 8. Przedstawienie informacji o stanie mienia gminy Płoskinia.
 9. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 04 kwietnia 2022 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Płoskinia sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Płoskinia za 2021 rok.
 10. Stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonaniu budżetu Gminy Płoskinia za 2021 rok.
 11. Uchwała Komisji Rewizyjnej z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Płoskinia za 2021 rok.
 12. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Płoskinia w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Płoskinia z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Płoskinia wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2021 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Płoskinia absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 rok.
 15. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za 2021 rok dla Gminy Płoskinia.
 16. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płoskini za 2021 rok.
 17. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Płoskinia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, za rok 2021.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/215/2021 Rady Gminy Płoskinia z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płoskinia na lata 2022-2032.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały intencyjnej w sprawie sprzeciwu budowy stacji bazowych sieci komórkowych na ternie Gminy Płoskinia.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoskinia.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej polegającej na przekazaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację zadania pn. „Budowa chodnika przyległego do drogi powiatowej Nr 1385N oraz wysp dzielących pas ruchu w msc. Płoskinia”.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej na terenie gminy Płoskinia.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego na terenie gminy Płoskinia.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego.
 26. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 27. Interpelacje i wolne wnioski.
 28. Zakończenie obrad.
Redakcja TVBraniewo24
Udostępnij:
Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.