Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych przy ul. Władysława Jagiełły

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych przy ul. Władysława Jagiełły fot. UM w Braniewie
Ogłoszenie Nr 1/2017 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 18 stycznia 2017r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych przy ul. Władysława Jagiełły - I przetarg ustny nieograniczony

Burmistrz Miasta Braniewa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Braniewie, przy ul. Władysława Jagiełły obręb nr 6, dz. nr 274 i 5/4 o pow. 928 m2 pod zabudowę mieszkaniową, wraz ze sprzedażą udziału w drodze dz. nr 406/3 cena wywoławcza 60 970,00 zł. + VAT (według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży), wadium 6 100,00 zł. Przetarg odbędzie się dnia 24.02.2017 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa - pokój nr 25.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium najpóźniej do dnia 20.02.2017 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Braniewie prowadzony w Braniewsko – Pasłęckim Banku Spółdzielczym Oddział w Braniewie nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na konto przez nich podane (w pokoju nr 1). Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Sprzedający zawiadomi nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Nie stawienie się w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym. Nabywca nieruchomości winien wnieść cenę nabycia nieruchomości gruntowej nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej na rachunek bankowy Urzędu. Do ceny nieruchomości doliczony będzie podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu jej wnoszenia.

 

Działka rolna wymaga wydania decyzji o wyłączeniu z produkcji rolnej, nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Działka znajduje się w zasięgu sieci infrastruktury technicznej. Sprzedający nie zapewnia dostawy mediów. Dostawa mediów staraniem i na koszt nabywcy. Termin zabudowy wynosi 5 lat od spisania umowy notarialnej, w przypadku niezabudowania kara w wysokości 10% wynegocjowanej ceny za każdy rozpoczęty rok po terminie zabudowy.

 

Urząd Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Szczegółowe informacje: pokój nr 26, tel. 55 644 01 10 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.braniewo.pl

 

Informacja UM w Braniewie

Zdjęcia (6)

Udostępnij:
Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.