XXIX sesja Rady Miasta Braniewa - 15.02.2017 r.

XXIX sesja Rady Miasta Braniewa - 15.02.2017 r. fot. Redakcja
W środę, 15 lutego odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Miasta Braniewa. W trakcie sesji radni przyjęli m.in. uchwałę w sprawie zmian w budżecie oraz określającą wysokość bonifikaty przy sprzedaży, bądź użytkowaniu wieczystym działek na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości. Nie zabrakło pytań związanych ze sprawozdaniem burmistrza.

Radni pytali m.in. o remont wieży bramnej, budowę skateparku oraz działania związane z planem zagospodarowaniem braniewskiego zoo. Pojawił się również temat płatnej strefy parkowania przy ul. Fromborskiej, braku przejścia dla pieszych przy ul. Królewieckiej i oświetlenia przejść w ciągu głównych dróg w mieście (cz.1).

Najwięcej emocji wzbudził projekt zmian w budżecie. Poszło o tegoroczne inwestycje (cz.2 ).Miłym akcentem środowej sesji było wręczenie statuetek dla firm i osób za całokształt dotychczasowych działań na rzecz miasta.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad .
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Wręczenie statuetek zasłużonym mieszkańcom Braniewa za całokształt dotychczasowych działań na rzecz miasta.
 5. Zatwierdzenie protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa ze średniej wynagrodzeń nauczycieli za 2016 rok.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z działalności między sesjami .
 8. Interpelacje i zapytania .
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w statucie Miejskiego Ośrodka Sportu ZATOKA w Braniewie stanowiącym załącznik do uchwały nr XVI/84/15 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 25 listopada 2015 roku (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego 2015 poz. 5310).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lub przekazaniu w użytkowanie wieczyste nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/253/14 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Braniewo.
 13. Przerwa.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII/192/16 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Miasta Braniewa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2017 r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/190/16 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2017 – 2022.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za 2016 rok i zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Braniewie na 2017 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy komisji stałych za 2016 rok oraz zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Braniewie na 2017 rok.
 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 20. Sprawy różne.
 21. Zakończenie obrad.
 • Cz. 1. Porządek obrad - pkt 1-8
 • Cz. 2. Porządek obrad - pkt 9-13
 • Cz. 3 Porządek obrad - pkt 14-21
Redakcja TVBraniewo24
XXIX sesja Rady Miasta Braniewa cz.1
— Redakcja TVBraniewo24
XXIX sesja Rady Miasta Braniewa cz.2
— Redakcja TVBraniewo24
XXIX sesja Rady Miasta Braniewa cz.3
— Redakcja TVBraniewo24
Udostępnij:
Oceń:

Komentarze (2)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

tom
22.02.2017, 13:07
tom
Braniewo miastem wolnym od popluczyn z nowoczesnej i PO.
Mieszkaniec Braniewa
23.02.2017, 13:05
Mieszkaniec Braniewa
A talibowie już mogą słuchać U2 i Kobranocki?